Svein Efjestad

Seniorrådgiver

Svein Efjestad ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 1980 (Statsvitenskap, internasjonal rett og historie). Han hadde stipend ved Norsk Utenriksinstitutt (NUPI) fra 1978 – 1980.

Han begynte i Forsvarsdepartementet i 1981 og tjenestegjorde i NATO-delegasjonen fra 1986-1990. I NATO arbeidet Efjestad med politiske spørsmål knyttet til forsvar og atomplanlegging. Tilbake til Forsvarsdepartementet i 1990 ble Efjestad utnevnt til kontorsjef med ansvar for Sikkerhetspolitisk kontor. I 1991 ble Efjestad forfremmet til avdelingsdirektør i Sikkerhetspolitisk avdeling.

Fra 1995 – 2013 fungerte Efjestad som  ekspedisjonssjef for sikkerhetspolitikk i Forsvarsdepartementet. Fra 2013 var Efjestad sikkerhetspolitisk direktør ved samme departement.
Efjestad har representert Norge i en rekke komiteer i NATO, inkludert High Level Group og Senior Official Group. Ha har ledet mange bilaterale og regionale komiteer, inkludert den bilaterale USA-Norge-studiegruppen og Nordic Policy Steering Committee.

Han har også vært medlem av komiteer som arbeider med koordinering av etterretning i Norge. Efjestad var leder av Kystvaktrådet i mer enn 20 år.
Han har forelest ved flere norske og internasjonale institusjoner om forsvars- og sikkerhetsspørsmål.

I 2014 ble Efjestad tildelt «Das Ehrenkreutz der Bundeswehr in Gold» fra den tyske forsvarsministeren. Også i 2014 ble Efjestad utnevnt til kommandør for «Finlands Lejons Orden». Han ble tildelt Sjøforsvarets fortjenstmedalje i 2021

Efjestad trakk seg fra MOD i august 2022 og er nå seniorrådgiver ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.


Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler