Jagerfly fotografert på US Army Alaska 4th Brigade Combat Team mai 2022
Foto: Forsvarets mediearkiv

Transatlantic Security – Challenges and Opportunities

2022 - 2023 (Pågående) Prosjektnummer: 23610
Forskningsprosjekt
Dette prosjektet vil analysere utviklingen innenfor transatlantisk sikkerhetspolitikk. Prosjektet inkluderer forskere fra de respektive forskningsinstitusjonene, og samarbeidet har som formål å bidra til økt forståelse for aktuelle og fremtidig utfordringer og muligheter i det transatlantiske forholdet for Norge, USA og Storbritannia.

Norsk sikkerhetspolitikk har hatt en transatlantisk forankring i 70 år. I overskuelig fremtid vil USA forbli Norges primære sikkerhetsgarantist og viktigste partner på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området. Det skyldes USAs interesse for Europa med NATO som viktigste ramme og de militærstrategiske utfordringer som følger med Russlands maritime og strategiske våpen i nord. At Norden nå samles i NATO, virker til å fordype USAs engasjement i Nord-Europa.

Imidlertid må vi også forberede oss på at amerikansk politikk kan komme til å gjennomgå store skifter. USAs økte oppmerksomhet om Asia kan føre til at engasjementet i Europa blir mindre kraftfullt og endrer form. USAs demografiske og geografiske tyngdepunkt flytter seg bort fra østkysten med sin tradisjonelle tilknytning til Europa. Om to eller seks år kan USA få en president som er merkbart mindre interessert i Europa. Det er enda viktigere enn før å forstå den amerikanske scenen og de langsiktige følgene for utenriks- og sikkerhetspolitikken, uansett administrasjon.

I dette transatlantiske og sikkerhetspolitiske samvirket er også Storbritannia viktig for Norge. Etter Brexit har britene markert seg tydelig som en global sikkerhetsaktør og samtidig som en aktør med voksende interesse for Nord-Europa, spesielt innenfor rammen av Joint Expeditionary Force (JEF). Det kan være en mulighet for Norge til å styrke det sikkerhetspolitiske samarbeidet ytterligere.

Dette prosjektet vil analysere utviklingen innenfor transatlantisk sikkerhetspolitikk. Prosjektet inkluderer forskere fra de respektive forskningsinstitusjonene, og samarbeidet har som formål å bidra til økt forståelse for aktuelle og fremtidig utfordringer og muligheter i det transatlantiske forholdet for Norge, USA og Storbritannia.