Jagerfly fotografert på US Army Alaska 4th Brigade Combat Team mai 2022
Foto: Forsvarets mediearkiv

Transatlantic Security – Challenges and Opportunities

2022 - 2023 (Pågående) Prosjektnummer: 23610
Forskningsprosjekt
I dette prosjektet analyserer NUPI utvikling i transatlantisk sikkerhetspolitikk sammen med forskere fra CSIS i USA og RUSI i Storbritannia. Målet med prosjektet er å bidra til økt forståelse for dagens og fremtidens utfordringer og muligheter i det transatlantiske forholdet for Norge, USA og Storbritannia.

Norsk sikkerhetspolitikk har hatt en transatlantisk forankring i 70 år. I overskuelig fremtid vil USA forbli Norges primære sikkerhetsgarantist og viktigste partner på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området. Det skyldes USAs interesse for Europa med NATO som viktigste ramme og de militærstrategiske utfordringer som følger med Russlands maritime og strategiske våpen i nord. At Norden nå samles i NATO, virker til å fordype USAs engasjement i Nord-Europa.

Imidlertid må vi også forberede oss på at amerikansk politikk kan komme til å gjennomgå store skifter. USAs økte oppmerksomhet om Asia kan føre til at engasjementet i Europa blir mindre kraftfullt og endrer form. USAs demografiske og geografiske tyngdepunkt flytter seg bort fra østkysten med sin tradisjonelle tilknytning til Europa. Om to eller seks år kan USA få en president som er merkbart mindre interessert i Europa. Det er enda viktigere enn før å forstå den amerikanske scenen og de langsiktige følgene for utenriks- og sikkerhetspolitikken, uansett administrasjon.

I dette transatlantiske og sikkerhetspolitiske samvirket er også Storbritannia viktig for Norge. Etter Brexit har britene markert seg tydelig som en global sikkerhetsaktør og samtidig som en aktør med voksende interesse for Nord-Europa, spesielt innenfor rammen av Joint Expeditionary Force (JEF). Det kan være en mulighet for Norge til å styrke det sikkerhetspolitiske samarbeidet ytterligere.
 


Publikasjoner

Publication : CSIS Brief
Screenshot 2023-03-13 at 12.56.36.png

Solving Europe’s Defense Dilemma: Overcoming the Challenges to European Defense Cooperation

2023
  • Sean Monaghan
Russia’s war of aggression in Ukraine has led to a transformational moment for European defense. However, Europe has a dilemma: it is spending more on ...
Publication : Policy Brief
Screenshot 2022-12-13 at 14.25.44.png

Kulturkampene i USA og betydning for politisk klima og utenrikspolitikk

2022
  • Sigurd Neubauer
I denne analysen skal vi se nærmere på den underliggende interne dynamikken for kulturkampene. Vi begynner med venstresiden før vi ser på høyresiden og ...
Publication : Policy Brief
Screenshot 2023-03-27 at 12.59.50.png

USAs demokratiske krise og dets utenrikspolitiske konsekvenser

2023
  • Hilde Restad
Under og etter andre verdenskrig konstruerte USA en internasjonal orden som USA selv skulle lede. Denne til dels liberale verdensordenen (avhengig av ...

Prosjektleder

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Forsvar  Utenrikspolitikk  NATO  Russland og Eurasia  Nord-Amerika  Europa  Norden
Deltakere
Arrangementer
tir. 25 okt. 2022
Event
Time: 13:00 Europe/Oslo
Location: Zoom

WEBINAR: Euro-Atlantic and Global security priorities following Russia’s war in Ukraine

This webinar is hosted by the Royal United Services Institute (RUSI) in collaboration with the Center for Strategic and International Studies (CSIS) and the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).