Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Thor Olav Iversen

Seniorforsker
ThorOlav_1-1.jpg

Kontaktinfo og filer

thor.olav.iversen@nupi.no
Originalbilde

Sammendrag

Thor Olav Iversen er utviklingsøkonom med rik erfaring fra arbeid med internasjonale spørsmål gjennom både forsking og praksis. Ved NUPI forsker han på følgene av klimaendringer for konflikt og sikkerhet gjennom Climate-related Peace and Security Risks-prosjektet.

Iversen har også en sterk forskingsinteresse i vitenskap og teknologi som er knyttet til bistandsfeltet. I juni 2023 forsvarte han doktorgradsavhandlingen sin i vitenskapsteori, som hadde tittelen “Making world hunger legible: The politics of measuring global food insecurity”. 

Fra 2015 til 2017 var han også ansatt som regional programoffiser i Verdens matvareprogram. Som akademiker er Iversen utpreget opptatt av formidling og offentlig debatt, og har lang arbeidserfaring som journalist, redaktør og ordstyrer.

Ekspertise

 • Utviklingspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Historisk IR

Utdanning

2023 PhD, Vitenskapsteori, Universitetet i Bergen 

2013 Mastergrad, Samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen. 

2010 Bachelorgrad, Historie, Universitetet i Bergen

2009 Bachelorgrad, Samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2023 Seniorforskar, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 

2023 Journalist og redaktør, Agenda Magasin 

2018-2023 Doktorgradsstipendiat, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen 

2015-2017 Regional programoffiser, Verdas matvareprogram 

2013-2015 Forskingsassistent, Chr. Michelsen Institutt (CMI) 

2012 Praktikant, Den norske ambassaden i Seoul

Aktivitet

Does BRICS' expansion signify conflict between the West and the rest?
Podkast

Does BRICS' expansion signify conflict between the West and the rest?

Er BRICS en geopolitisk konkurrent til vesten? I denne episoden av The World Stage reflekterer Thor Olav Iversen (NUPI), Cedric de Coning (NUPI) o...

 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • International organizations
 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • International organizations
Adaptive peace: A new way of thinking about peacebuilding
Podkast

Adaptive peace: A new way of thinking about peacebuilding

I denne episoden av The World Stage diskuterer Nupi forskerne Thor Olav Iversen og Cedric de Coning hvordan fred kan bli oprettholdt gjennom usikk...

 • Defence
 • Security policy
 • Peace operations
 • Conflict
 • Defence
 • Security policy
 • Peace operations
 • Conflict

Klima, fred og sikkerhet i DR Kongo

I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related Peace and Security Risks (CPSR)-prosjekt på sammenhengen mellom klimaendringer, fred og sikkerhet i Den demokratiske republikken Kongo.
 • Afrika
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
Elv padling.jpg
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport
Asha Ali, Cedric H. de Coning, Ingvild Brox Brodtkorb, Minoo Koefoed, Thor Olav Iversen, Anne Funnemark, Florian Krampe, Kyungmee Kim, Kheira Tarif, Katongo Seyuba

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Democratic Republic of the Congo

The Democratic Republic of the Congo (DRC) is faced with a confluence of climate change, environmental degradation, resource exploitation and conflict dynamics that is exacerbating insecurity in the country. The dual impact of climate change and the global green energy transition risks deepening divisions over resource management and fostering intercommunal conflict over resources such as land and water. Climate related security risks threaten to undermine human security through increased livelihood and food insecurity and changing patterns of transhumance.

 • Afrika
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
ba30be0e7187-CPSRDRCPUB.png
 • Afrika
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

Knowledge Gaps in the Nexus of Climate, Peace and Security

There is a growing body of research on the relationship between climate change and peace and security. Research shows that the effects of climate change can exacerbate existing vulnerabilities, such as food and water security, and in combination with other factors can also increase the risk of violent conflict. It is increasingly recognized that actions taken to prevent and manage conflict can be coordinated and integrated with actions to mitigate and adapt to climate change. Such cross-disciplinary cooperation can generate outcomes that are beneficial for both a sustainable peace and environment. The COP27 Presidency initiative titled “Climate Responses for Sustaining Peace” (CRSP), has taken a leading role in this movement by spearheading a discursive pivot from a climate security nexus towards a climate and peacebuilding nexus, with multifaceted and holistic approaches. The literature on how to integrate climate adaption and mitigation actions in efforts to build sustainable peace is still underdeveloped. However, there are related fields, such as the relationship between peace, conflict and natural resource management that may offer comparable lessons. This policy paper takes stock of the existing knowledge and identifies knowledge gaps for policy practice in the crucial, complex and emergent field of climate, peace and security. It classifies significant gaps in our actionable knowledge by sorting them into operational knowledge gaps, climate finance knowledge gaps, and gaps in the knowledge infrastructure.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Konflikt
 • Klima
7a875199b613-Screenshot-2023-12-06-at-14.45.55.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Konflikt
 • Klima
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Cedric H. de Coning, Minoo Koefoed, Thor Olav Iversen, Asha Ali, Florian Krampe, Kyungmee Kim, Katongo Seyuba, Kheira Tarif

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Somalia

Somalia experienced its worst drought on record from 2021 to 2023, with an unprecedented five consecutive failed rainy seasons that displaced hundreds of thousands of people, undermined livelihoods and raised the spectre of famine in some areas. From August 2022, clan militias and the Somali armed forces launched operations against al-Shabab in some of the most drought-affected regions. As climate change and conflict continue apace in Somalia, the need for robust analyses and responses to climate-related security risks has never been greater.

 • Afrika
 • Klima
CPSR Somalia.PNG
 • Afrika
 • Klima

Klima, fred og sikkerhet i Somalia

I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risks (CPSR) prosjekt på sammenhengen mellom klimaendringer, fred og sikkerhet i Somalia.
 • Afrika
 • Klima
52054450958_61a0692eff_o2.jpg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

Hva kan vi gjøre for å forebygge krig? Hvordan kan land på vei ut av konflikt unngå tilbakefall? Hvor godt virker egentlig internasjonale fredsoperasjoner? NUPI utfører både anvendt og akademisk forskning på fredsoperasjoner og fredsbygging. Vi bidrar med policyanbefalinger til relevante aktører og til økt samarbeid mellom FN, Den afrikanske union (AU), EU og andre regionale organisasjoner.
 • Utenrikspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Nasjonsbygging
Fred konflikt og utvikling forsidebilde.jpg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

Hva kan vi gjøre for å forebygge krig? Hvordan kan land på vei ut av konflikt unngå tilbakefall? Hvor godt virker egentlig internasjonale fredsoperasjoner? NUPI utfører både anvendt og akademisk forskning på fredsoperasjoner og fredsbygging. Vi bidrar med policyanbefalinger til relevante aktører og til økt samarbeid mellom FN, Den afrikanske union (AU), EU og andre regionale organisasjoner.
 • Utenrikspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Nasjonsbygging
Fred konflikt og utvikling forsidebilde.jpg
Research Project
2020 - 2023 (Pågående)

Climate-related Peace and Security Risks (CPSR)

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) samarbeider om et klimarelatert freds og sikkerhetsprosjekt som tar sikte på å støtte opp om Norges ...