Thor Olav Iversen

Seniorforsker

Thor Olav Iversen er utviklingsøkonom med rik erfaring fra arbeid med internasjonale spørsmål gjennom både forsking og praksis. Ved NUPI forsker han på følgene av klimaendringer for konflikt og sikkerhet gjennom Climate-related Peace and Security Risks-prosjektet.

Iversen har også en sterk forskingsinteresse i vitenskap og teknologi som er knyttet til bistandsfeltet. I juni 2023 forsvarte han doktorgradsavhandlingen sin i vitenskapsteori, som hadde tittelen “Making world hunger legible: The politics of measuring global food insecurity”. 

Fra 2015 til 2017 var han også ansatt som regional programoffiser i Verdens matvareprogram. Som akademiker er Iversen utpreget opptatt av formidling og offentlig debatt, og har lang arbeidserfaring som journalist, redaktør og ordstyrer.


Utdanning

2023 PhD, Vitenskapsteori, Universitetet i Bergen 

2013 Mastergrad, Samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen. 

2010 Bachelorgrad, Historie, Universitetet i Bergen

2009 Bachelorgrad, Samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2023 Seniorforskar, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 

2023 Journalist og redaktør, Agenda Magasin 

2018-2023 Doktorgradsstipendiat, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen 

2015-2017 Regional programoffiser, Verdas matvareprogram 

2013-2015 Forskingsassistent, Chr. Michelsen Institutt (CMI) 

2012 Praktikant, Den norske ambassaden i Seoul

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler