Hopp til innhold
NUPI skole

Klima, fred og sikkerhet i Myanmar

I et nytt faktaark ser forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related Peace and Security Risks-prosjekt på sammenhengen mellom klimaendringer, fred og sikkerhet i Myanmar.
Boats in the Kaladan River/Wikimedia Common

Myanmar har en av verdens høyeste konsentrasjon av mennesker som er sårbare for klimaendringenes påvirkning, med 40% av befolkningen boende i lavtliggende og kystnære områder. Etter et militærmupp i 2021, ble opprettelsen av State Administration Council (SAC) møtt med bred folkelig motstand, noe som utløste konfrontasjoner med etniske væpnede organisasjoner (EAOs) og lokale anti-junta militser. Konflikt har forverret landets sårbarhet for klimaendringer og miljøforringelse.

Les faktaarket her eller last det ned som PDF her!

  • Siden militærkuppet i 2021 har økende vold og klimarelaterte katastrofer undergravd Myanmars viktige landbrukssektor, noe som påvirker matsikkerhet og levebrød i konfliktberørte områder og samfunn.
  • Internt fordrevne personer og urbane migranter som bor i uformelle bosetninger, inkludert ungdom som deltar i protester, er spesielt sårbare for farer knyttet til klima. Dette påvirker strømmen av pengeoverføringer til rurale samfunn som fungerer som en buffer under dårlige innhøstninger.
  • Myanmars militære og EAOer har brukt humanitærhjelp og katastrofehåndtering for å styrke sin legitimitet, og for å få støtte fra sivile befolkninger. Dette fører til ulik klimarobusthet og evne til gjenoppbygging etter naturkatastrofer.
  • Militærkuppet akselererte utvinningsaktiviterer utført av militæret og private virksomheter, som igjen førte til økt miljøforringelse. De sammenfallende krisene av konflikt og klimaendringer har skapt muligheter for eliter til å utnytte sårbare grupper, landløse, etniske grupper og kvinner.

FN og Association of Southwest Asian Nations (ASEAN) har engasjert seg i konfliktløsning i Myanmar siden militærkuppet, med begrenset suksess. FN har understreket at militærkuppet utløste en humanitær krise, undergravde menneskerettighetene og økte sårbarheten for klimaendringer. FN og ASEAN-ledere har fremhevet viktigheten av fredsbyggende initiativer og økt samfunnsrobusthet mot klimaendringer. Å adressere sammenhengen mellom klimaendringer, fred og sikkerhet i Myanmar, uten å legitimere SAC, er avgjørende for å styrke samfunnets robusthet mot klimaendringer, forhindre konflikt over ressurser og forbedre styring og samarbeid over ressurser på tvers av samfunn og identitetsgrupper.

Videre lesning:

Flere faktaark fra CRSP-prosjektet:

Temaer

  • Asia
  • Konflikt
  • Sårbare stater
  • Klima
  • FN
Relevant innhold
Forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt
Climate-related Peace and Security Risks