Hopp til innhold
NUPI skole

Nytt fokusnummer av Internasjonal Politikk

Vi zoomer inn på Norges tilbakelagte medlemskap i FNs sikkerhetsråd i siste utgave av NUPI-tidsskriftet Internasjonal Politikk.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt satt i lederstolen i sikkerhetsrådssalen i New York. Bak henne sitter FN-ambassadør Mona Juul og Utenriksdepartementets ekspert på Sikkerhetsrådet, Meena Syed.

Mission of Norway to the UN/Pontus Höök.

Hele tidsskriftet kan du lese GRATIS her. 

I fokusnummeret er det to artikler hvor vi får høre fra både utenriksminister Anniken Huitfeldt og Norges FN-ambassadør Mona Juul.

Huitfeldt har skrevet artikkelen «To år i FNs sikkerhetsråd har styrket norske interesser». I denne artikkelen belyser utenriksministeren tre ulike aspekter ved Norges arbeid og profil i FNs sikkerhetsråd. For det første: Effekten av det toårige medlemskapet for norsk utenrikspolitikk og norske interesser. Hva har Norge fått igjen? For det andre: Hva har Norge bidratt med? Har Sikkerhetsrådet tjent på å ha Norge som valgt medlem? For det tredje: Hvilke diplomatiske og utenrikspolitiske særtrekk ved Norge har hatt betydning for vår rolle og innsats som valgt medlem av FNs sikkerhetsråd?

Juul reflekterer om arbeidet i Sikkerhetsrådet sett fra innsiden etter at Russland startet sin fullskala angrepskrig mot Ukraina. Her får du et innsideblikk på hva Norge gjorde i denne situasjonen etter det sikkerhetspolitiske tidsskillet, hvilket handlingsrom som fantes, og hvordan Norge bidro til at Sikkerhetsrådet, tross økt splittelse, klarte å fatte vedtak på flere viktige saksområder.

 I tillegg er det flere fagfellevurderte fokusartikler:

Niels Nagelhus Schia, Louise Olsson og Birthe Einen har skrevet artikkelen «Dialogforum – Norges rolle i Sikkerhetsrådet og den kunnskapsbaserte bærebjelken». Hanna Espevik skriver om at Norges seier over Canada i konkurransen om en plass i FNs sikkerhetsråd handlet om tillit. Jenny Nortvedt og Maria Gilen Røysamb undersøker om penneførerrollen i FNs sikkerhetsråd er en mulighet for innflytelse. Torunn L. Tryggestad skriver om Norges innsats og statusbygging på «Kvinner, fred og sikkerhet» i FNs sikkerhetsråd, og Iver B. Neumann tar opp «FN-sporet i norsk utenrikspolitikk»

I siste utgave av Internasjonal Politikk Du kan også lese Ole Martin Stormoens fagfellevurderte artikkel «Beroligelse 2.0: Teori, praksis og rammevilkår i en ny tid».

  • Her kan du høre NUPIs podkastepisode fra Sikkerhetsrådet: