Hopp til innhold
NUPI skole

Maria Gilen Røysamb

Tidligere ansatt
maria_røysamb_11.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Maria Gilen Røysamb var vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling frem til september 2022.

Aktivitet

Urban krigføring i Ukraina
Podkast

Urban krigføring i Ukraina

Når byer bombes, er 90 prosent av ofrene sivile. Skoler og sykehus blir ødelagt i stor skala. Menneskene som blir drevet på flukt, har ofte ikke n...

 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Human rights
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Human rights
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Nytt fokusnummer av Internasjonal Politikk

Vi zoomer inn på Norges tilbakelagte medlemskap i FNs sikkerhetsråd i siste utgave av NUPI-tidsskriftet Internasjonal Politikk.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Konflikt
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner

Når byer bombes, er 90 prosent av ofrene sivile

24. februar invaderte Russland nabolandet Ukraina. Etter kort tid startet kamphandlinger i og rundt ukrainske byer som Kharkiv, Kherson, Odesa, Mariupol og hovedstaden Kyiv. I denne kronikken skriver Maria Gilen Røysamb om konsekvensene av urban krigføring for sivilbefolkningen.

 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Menneskerettigheter
Screenshot 2022-05-24 at 11.20.05.png
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Menneskerettigheter
Hvor hender det?
Når byer bombes, er 90 prosent av ofrene sivile. Skoler og sykehus blir ødelagt i stor skala. Menneskene som blir drevet på flukt, har ofte ikke noe hjem...
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Migration
 • Human rights
 • International organizations
 • United Nations
Media
Media
Media

Norge bør være en tydeligere stemme

Denne uken avgjøres valgkampen mellom Irland, Canada og Norge om plass i FNs sikkerhetsråd. Dersom Norge vinner har vi en klar oppfordring: Norge bør bestrebe seg på å være mer enn en konsekvent partner til multilateralt samarbeid og ivareta forholdet til våre nærmeste allierte. I dagens forhandlingsklima kreves en tydeligere stemme og alternative allianser i Sikkerhetsrådet.

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • FN
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Female Peacekeepers and Operational Effectiveness in UN Peace Operations.

Behovet for flere kvinner i FNs fredsoperasjoner, er fundert i både et likestillings- og i et prestasjonsfremmende argument. En survey fra mars 2020 og funn fra studier utført av Effectiveness of Peace Operations Network (EPON), fremhever viktigheten av større kjønnsbalanse i FNs fredsoperasjoner for å lykkes bedre med mandatoppnåelse. Våre funn peker også på effekten av kontekstspesifikke hindringer og hvordan fraværet av tilrettelagte og støttende systemer betyr at verken mannlige eller kvinnelige fredsbevarere kan prestere på sitt beste. Videre peker studien på risikoen for at agendaen for kvinner, fred og sikkerhet (KFS) - inkludert likestilling mellom kjønnene i fredsbevarende operasjoner - kan bli nedprioritert i møte med andre presserende behov. I lys av COVID-19-pandemien og den globale resesjonen, er denne risikoen forsterket. En fortsatt politisk og økonomisk forpliktelse til å øke antall er en forutsetning for å oppnå større kjønnsparitet og likestilling. Når det gjelder diskursen rundt dette, må vi imidlertid nå kunne gå videre og ikke lengre måtte bevise merverdien av kvinnelig deltakelse, noe som legger en ekstra byrde på de det gjelder.

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Pandemier
 • Menneskerettigheter
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Pandemier
 • Menneskerettigheter
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Unity in Goals, Diversity in Means - and the discourse on female peacekeepers in UN peace operations.

Kjønnsparitet på alle nivåer i FN, som et middel for å oppnå likestilling, er en to tiår gammel forpliktelse, som gjenspeiler kjerneverdier like gamle som FN selv. Til tross for dette har framgangen med å øke antallet kvinnelige fredsbevarere vært treg og ujevn, særlig i uniformerte roller - men også i sivile og som deltagere i fredsprosesser. Dette skyldes en rekke årsaker, men særlig mangel på politisk vilje, finansiering og ansvarlighet, samt motstand mot likestilling. Vi argumenterer for et paradigmeskifte, både basert i bedre prestasjoner, men også på et normativt likestillingsgrunnlag. For å implementere allerede avtalte planer og resolusjoner, må FN og dets medlemsland fokusere mer på den operasjonelle verdien av mangfold, både for nasjonale sikkerhetsstyrker og i fredsoperasjoner. Kjønn bør betraktes som en sentral komponent i dette mangfoldet. I den nåværende situasjonen, der vi er vitne til et tilbakeslag når det gjelder støtte til kvinners rettigheter så bør sikring av mangfold ikke bare betraktes som en hovedprioritet, men også et nasjonalt og internasjonalt sikkerhetsimperativ.

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Pandemier
 • Menneskerettigheter
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Pandemier
 • Menneskerettigheter
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

The Impact of Covid-19 on the Women, Peace and Security Agenda.

• Women appear to be disproportionately affected by Covid-19 • Pushback on global commitment to gender equality • Gender equality and human development are correlated: focussing on gender equality will have a catalytic effect on the SDGs • The increasing strain on peace operations is likely to have a negative effect on the WPS agenda.

 • Globalisering
 • Utviklingspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Pandemier
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Globalisering
 • Utviklingspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Pandemier
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Hvor hender det?
Når det bare sitter menn rundt forhandlingsbordet etter en krig, blir fredsavtalen skjørere. Likevel er det ikke alltid vilje til å la kvinnene delta,...
 • Security policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • Human rights
 • International organizations
 • United Nations
Hvor hender det?
Når det bare sitter menn rundt forhandlingsbordet etter en krig, blir fredsavtalen skjørere. Likevel er det ikke alltid vilje til å la kvinnene delta,...
 • Security policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • Human rights
 • International organizations
 • United Nations
1 - 10 av 13 oppføringer