Thea Willoch Njaastad

Masterstudent

Thea Willoch Njaastad er masterstudent ved MF vitenskapelige høyskole og skriver masteroppgave om religiøs fredsbygging i Sør-Sudan. På NUPI er hun del av Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling.

Hun har en bachelorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen med et utvekslingssemester ved SOAS University of London. Forskningsinteressene hennes inkluderer fredsprosesser og fredsoperasjoner, stats- og nasjonsbygging, og religion og identitet. Njaastad har erfaring fra Utenriksdepartementet og ambassaden i Etiopia. Hun har også jobbet i sivilsamfunnet med ungdom, fred og sikkerhet, inkluderende beslutningsprosesser og akademisk frihet.


UTDANNING:

2020 -           Mastergrad i Religion in Contemporary Society, MF vitenskapelige høyskole

2014 - 2017 Bachelorgrad i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

WORK EXPERIENCE:

2022 -           Masterstudent, NUPI

2020 -           Førstekonsulent, Utenriksdepartementet

2019 - 2020 Politisk rådgiver for internasjonale spørsmål, LNU

2018             Praktikant, den norske ambassaden i Etiopia

2016 - 2017 Nestleder, SAIH

Publikasjoner Alle publikasjoner