Hopp til innhold
NUPI skole

Ulf Sverdrup

Tidligere direktør
ulf_sverdrup_11.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Ulf Sverdrup var i perioden 2011-2023 direktør på NUPI. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Sverdrup har vært professor ved Handelshøyskolen BI, og forskningsprofessor ved ARENA ved UiO.

Sverdrup har ledet et regjeringsutnevnt utvalg som skal utrede langtidsperspektivene for Statens pensjonsfond utland, og han var sekeretariatsleder for Europautredningen (NOU 2012:2).

Han har publisert omfattende arbeid på en rekke tema innen internasjonal politikk, med spesielt fokus på europeiske anliggender og norsk utenrikspolitikk.

Ekspertise

 • Internasjonale investeringer
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU

Utdanning

2000 Dr. polit fra Arena/Instiutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1993 Cand. polit fra Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2011-2023 Direktør, NUPI

2010-2011 Sekretariatsleder for Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU,  Europautredningen

2000-2011 Seniorforsker ved Arena, Senter for Europastudier, UiO

2008-2010 Professor ved BI

Aktivitet

Arrangement
14:30 - 15:30
Microsoft teams
Engelsk
Arrangement
14:30 - 15:30
Microsoft teams
Engelsk
25. nov. 2020
Arrangement
14:30 - 15:30
Microsoft teams
Engelsk

Sveits-EU: Eit forhold i krise?

Vil forholdet mellom Sveits og EU halde fram i harmoni, eller vil EU setje i verk «giljotinklausulen» og seie opp eksisterande avtalar? NUPI inviterer til seminar.

Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

EU i stormaktspolitikken – vinner eller taper?

Vi lever i en tid der politikk styres stadig mer av rå maktbruk heller enn av regler, skriver NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
 • EU
Arrangement
14:00 - 15:15
Webinar
Engelsk
Arrangement
14:00 - 15:15
Webinar
Engelsk
2. nov. 2020
Arrangement
14:00 - 15:15
Webinar
Engelsk

Eit styrkt havrelatert samarbeid mellom Noreg og Kina

Kva moglegheiter gir havet oss? Og kva utfordringar står havet i verda overfor? Dette webinaret presenterer rapporten “Building a Sustainable Ocean Economy for ” China” som ser nærare på korleis Kina og Noreg kan samarbeide om havrelaterte tema.

Arrangement
11:00 - 14:15
Webinar
Engelsk og norsk
Arrangement
11:00 - 14:15
Webinar
Engelsk og norsk
15. nov. 2020
Arrangement
11:00 - 14:15
Webinar
Engelsk og norsk

Militærmaktseminaret 2020: Ny president i USA – kva betyr det for Noreg?

Vi ønskjer velkommen til Militærmaktseminaret 2020, i år i heildigital drakt! Bli med når vi skal ta ein nærare titt på kva det amerikanske presidentvalet har å seie for Noregs tryggingsforhold til USA.

Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Europeisk solidaritet kan bli en bombe i norsk politikk

Hva vil Norge svare når EU og EUs medlemsland spør om hva som skal være Norges bidrag til den europeiske rednings- om omstillingspakken? spør NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

 • Europa
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

FOKUS: 25 år med EØS

Spesialutgave av Internasjonal Politikk med Fokusspalte i anledning 25-årsjubileet for EØS-avtalen.

 • Europa
 • EU
 • Europa
 • EU
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Kronikk: Koronakrisen forsterker forskjellene i verden

Pandemien flytter seg fra de rikeste til de fattigste landene. Ulikhet og urettferdighet blir enda mer synlig – og forsterkes, skriver NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

 • Internasjonal økonomi
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Pandemier
 • FN
Arrangement
14:00 - 15:15
Webinar
Engelsk
Arrangement
14:00 - 15:15
Webinar
Engelsk
7. jun. 2020
Arrangement
14:00 - 15:15
Webinar
Engelsk

WEBINAR: Covid-19 og norsk utviklingspolitikk

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, professor Andy Sumner og dagleg leiar for Forum for Utvikling og Miljø (Forum) Kathrine Sund-Henriksen diskuterer kva følgjer koronapandemien har for utviklingsland, og korleis dette påverkar internasjonal og norsk utviklingspolitikk.

Forskningsprosjekt
2019 - 2021 (Avsluttet)

Critical infrastructure protection and communication thereof: the case of the Baltic states and Norway (CIICPP)

Prosjektet tar sikte på å forklare hvorfor kritisk infrastruktur er viktig for samfunnsutvikling i de tre baltiske land (Latvia, Litauen og Estland) og i Norge....

 • Security policy
 • Cyber
 • Europe
 • Energy
 • Governance
 • The EU
 • Security policy
 • Cyber
 • Europe
 • Energy
 • Governance
 • The EU
Media
Media
Foredrag

Videokonferansehøring: Vilje til beredskap - evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarsektoren (Prop. 62 S (2019-2020))

Ulf Sverdrup and Karsten Friis deltok i en åpen høring om den nye langtidsplanen for forsvarssektoren

61 - 70 av 254 oppføringer