Hopp til innhold
NUPI skole

Ulf Sverdrup

Tidligere direktør
ulf_sverdrup_11.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Ulf Sverdrup var i perioden 2011-2023 direktør på NUPI. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Sverdrup har vært professor ved Handelshøyskolen BI, og forskningsprofessor ved ARENA ved UiO.

Sverdrup har ledet et regjeringsutnevnt utvalg som skal utrede langtidsperspektivene for Statens pensjonsfond utland, og han var sekeretariatsleder for Europautredningen (NOU 2012:2).

Han har publisert omfattende arbeid på en rekke tema innen internasjonal politikk, med spesielt fokus på europeiske anliggender og norsk utenrikspolitikk.

Ekspertise

 • Internasjonale investeringer
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU

Utdanning

2000 Dr. polit fra Arena/Instiutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1993 Cand. polit fra Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2011-2023 Direktør, NUPI

2010-2011 Sekretariatsleder for Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU,  Europautredningen

2000-2011 Seniorforsker ved Arena, Senter for Europastudier, UiO

2008-2010 Professor ved BI

Aktivitet

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: Kan Europa si farvel til russisk gass?

I denne episoden av The World Stage ser Jarand Rystad, Jakub M. Godzimirski og Ulf Sverdrup nærmere på Europas avhengighet av russisk gass og på mulighetene Europa har.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Økonomisk vekst
 • Globalisering
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Energi
 • Styring
IMG_8350_system_toppbilde.jpeg
Arrangement
11:00 - 16:00
Universitetets aula
Engelsk og norsk
urix-konf-22.jpeg
Arrangement
11:00 - 16:00
Universitetets aula
Engelsk og norsk
21. apr. 2022
Arrangement
11:00 - 16:00
Universitetets aula
Engelsk og norsk

AVLYST: Norsk utanrikspolitisk konferanse 2022: Krig i Europa – kva betyr det for Noreg og Norden?

På grunn av koronasjukdom hos Finlands president Sauli Niinistö og etterfølgjande avlysing av offisielt noregsbesøk, må vi dessverre avlyse Norsk utanrikspolitisk konferanse 2022.

Arrangement
14:00 - 15:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk
100522-europa-russisk-energi.png
Arrangement
14:00 - 15:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk
10. mai 2022
Arrangement
14:00 - 15:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk

Lunsjseminar: Kan Europa kutte avhengnaden av russisk energi?

På dette seminaret ser vi nærare på utfordringane, moglegheitene og konsekvensane ein boikott av russisk energiforsyning har for Europa. I panelet finn du blant anna sjefsøkonom i Equinor, Eirik Wærness.

Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Putins krig endrer Europa – og forsterker Norges utenforskap

Samarbeidet i EU skyter fart innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken, mens Norge står nokså alene utenfor. Å utrede norsk frakobling fra Europa nå er umusikalsk.
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Norden
Ulf Sverdrup cropped.jpg
Arrangement
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk
16032022-EU-Norway-Ukraina.png
Arrangement
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk
16. mar. 2022
Arrangement
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk

Europa, Noreg og Ukraina-krisa

Vi ser nærare på kva krigen i Ukraina kan bety for tryggleik, handel, økonomi og migrasjon i Europa og i Noreg.

Arrangement
15:15 - 16:15
NUPI
Engelsk
01-03-22-Croatia-Norway.png
Arrangement
15:15 - 16:15
NUPI
Engelsk
1. mar. 2022
Arrangement
15:15 - 16:15
NUPI
Engelsk

KANSELLERT: 30 år med diplomatiske samband mellom Kroatia og Noreg

Den kroatiske og norske utanriksministeren møtest på NUPI for å sjå nærare på kor viktig dei diplomatiske sambanda har vore dei to landa imellom.

Arrangement
16:30 - 18:00
YouTube
Engelsk
160222-Law-of-Sea-Eastern-Mediterranean.png
Arrangement
16:30 - 18:00
YouTube
Engelsk
16. feb. 2022
Arrangement
16:30 - 18:00
YouTube
Engelsk

Havrett og det austlege Middelhavet

Vi har gleda av å ønskja Hellas' utanriksminister Nikolaos Dendias velkommen til dette webinaret om havrett i Egearhavet og den austlege delen av Middelhavet.

Arrangement
20:00 - 21:30
YouTube
Norsk
Arrangement
20:00 - 21:30
YouTube
Norsk
16. aug. 2021
Arrangement
20:00 - 21:30
YouTube
Norsk

Utanrikspolitisk partidebatt

NHO og NUPI inviterer til utanrikspolitisk partidebatt! Vi spør: Kva er dei viktigaste utanrikspolitiske utfordringane Noreg står overfor? Og kva bør vi gjere?

Publikasjoner

EUs grønne giv – implikasjoner for norsk europapolitikk

EU lanserte mot slutten av 2019 European Green Deal. Dette er en klimastrategi for å nå målene i Parisavtalen, men også en økonomisk vekststrategi, og forventes å definere EUs sentrale prioriteringer i årene fremover. Hvordan vil dette påvirke Norge, og norsk europapolitikk? En ny NUPI-rapport, forsøker å gi svar. Norge er tett koblet til EU via EØS avtalen og en lang rekke andre avtaler, herunder Klimaavtalen som definerer rammene for norsk klimapolitikk frem mot 2030. Når EU endrer sine mål og sin virkemåte, så vil dette også påvirke Norge i stor grad. Noen sentrale observasjoner i rapporten er at: • Det er en spenning i Norge mellom energipolitikken i form av fortsatt olje- og gassproduksjon, på den ene siden, og ambisiøse klimamål, på den andre. EUs grønne giv løfter klimapolitikken til politikkens elitedivisjon og kan gjøre det mer krevende å håndtere denne spenningen. Tradisjonelle allierte i EU - som Sverige og Danmark - har f.eks et annet syn på gass som del av løsningen enn det Norge har. • Grønn Giv innebærer at EU utvikler nye regler med potensielt stor betydning for Norge, men det forvaltningsmessige oppsettet for vurdering og håndtering av nye EU regler i Norge er ikke tilpasset en slik økning i volumet på nye regler. • Grønn giv er "sektorovergripende" og trekker EU Kommisjonen i retning av større integrasjon på tvers av ulike saksfelt. Norsk forvaltning er imidlertid definert av et sektor-prinsipp. Dette innebærer en betydelig økning av behovet for koordinering på tvers av ulike departementer og etater i Norge. • Fordi Norge står utenfor EU, har Norge størst mulighet til å påvirke innretting på nye regler og tiltak tidlig i prosessen, gjennom deltakelse i ekspertgrupper i en forberedende fase. Tempoet og omfanget av nye regler som nå utarbeides gjør dette arbeidet krevende. • Grønn giv innebærer en serie med endringer som potensielt griper inn i eksisterende konfliktlinjer i norsk politikk knyttet til EØS og suverenitetsavståelse. • Det er behov for økt kunnskap og dialog mellom forvaltningen, næringslivet, akademia og sivilt samfunn om hvilke muligheter og utfordringer EUs grønne giv innebærer. Et "grønn giv forum" kan være nyttig for å sikre at ulike norske aktører utnytter de muligheter som ligger i EUs grønne giv. • Grønn giv viser at EØS avtalen har sine begrensninger som det sentrale tilkoblingspunktet til EU. En mer institusjonalisert dialog på øverste politiske nivå mellom Norge og EU vil kunne bidra til å bøte på disse utfordringene. Rapporten er finansiert av Utenriksdepartementet.

 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Europa
 • Naturressurser og klima
 • Klima
 • Global styring
 • EU
EUs-groenne-giv_large.png
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Europa
 • Naturressurser og klima
 • Klima
 • Global styring
 • EU
Arrangement
15:00 - 16:30
Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
Arrangement
15:00 - 16:30
Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
19. jan. 2022
Arrangement
15:00 - 16:30
Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk

Vern av kritisk infrastruktur i Noreg og dei tre baltiske statane: likskapar og forskjellar

The issue of protection of critical infrastructure blir hatt been put higher on the national and international dagsordens by several recent international and national developments.Spørsmål knytt til vern av kritisk infrastruktur har blitt sett høgare på dei nasjonale og internasjonale dagsordenane av fleire grunnar.

31 - 40 av 254 oppføringer