Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsprosjekt

Cybersecurity Capacity Centre for Southern Africa

C3SA undersøker, kartlegger, vurderer og anbefaler tiltak for kapasitetsbygging for cybersikkerhet (CCB) i utviklingsland.

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Afrika
 • Asia
 • Sårbare stater
 • Internasjonale organisasjoner

Cybersecurity Capacity Centre for South Africa (C3SA) er et forskningsprosjekt med partnere fra Research ICT Africa (RIA), Institutt for informasjonssystemer (DIS) ved University of Cape Town (UCT), Global Cyber Security Capacity Center (GCSCC) ved Universitet i Oxford og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Prosjektet undersøker land i det sørlige Afrikas evner til å beskytte digital infrastruktur og bekjempe cybertrusler gjennom cyberkapasitetsbygging. C3SA benytter kartlegging og utredning for å hjelpe landene til å utvikle nasjonale strategier, rettsvesen og utdanningsmuligheter for å forebygge sårbarheter, og realisere potensialet til den teknologiske utviklingen.

Sårbarheter og risiko i cyberdomenet er spesielt utfordrende for utviklingsland og postkonflikt-land. Med en generelt underutviklet digital infrastruktur, svake institusjoner, dårlige styringsmekanismer og begrenset med ressurser, er digitaliseringen i disse landene ofte preget av dårlige tilkoblingsmuligheter og utilstrekkelig sikkerhet. Mange utviklingsland mangler kunnskap, institusjoner og ressurser til å håndtere cyberrisiko, cyberkriminalitet og cyberangrep.

Arbeidet til C3SA baserer seg på modellen Cybersecurity Capacity Maturity Model for Nations (CMM) for å kartlegge og anbefale tiltak til utviklingsland. CMM er rammeverk under kontinuerlig utvikling av GCSCC for å kartlegge cyberkapasiteter i samråd med over 200 internasjonale eksperter fra privat og offentlig sektor. I tillegg til utredning ved bruk av CMM, bidrar prosjektet til å øke bevisstheten rundt cybersikkerhet i utviklingsland. Mer spesifikt er målet med prosjektet å identifisere mekanismer som kan bygges videre på for å:

 • styrke ressurser på cyberfeltet gjennom utviklings- og bistandsprosjekter,
 • gi råd om hvordan utviklingsland kan etablere CCB-programmer og benytte seg av ekspertise fra privat sektor,
 • bidra til internasjonalt samarbeid om styring av internett og cybersikkerhet globalt på den diplomatiske arena, og
 • identifisere hvordan nye partnerskap kan bygges gjennom CCB-programmer.

Prosjektet består av cybersikkerhetseksperter, forskere og doktorgradsstipendiater. C3SA har hovedkontor ved University of Cape Town (UCT) som koordinerer samarbeid mellom prosjektets partnere.
Prosjektet er en del av NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet.

 

Prosjektleder

Niels Nagelhus Schia
Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs senter for forskning på ny teknologi

Deltakere

Claudia Emilie Aanonsen
Stipendiat
Eskil Jakobsen
Rådgiver

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Afrika
 • Asia
 • Sårbare stater
 • Internasjonale organisasjoner

Prosjektleder

Niels Nagelhus Schia
Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs senter for forskning på ny teknologi

Deltakere

Claudia Emilie Aanonsen
Stipendiat
Eskil Jakobsen
Rådgiver