Global handelspolitikk ved en skillevei (UD trade policy seminars)

2018 - 2019 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Med dette prosjektet vil vi bidra til å dekke kunnskapsbehovet som en ny situasjon rundt global handelspolitikk de siste årene har ført med seg.

Global handelspolitikk har etter tusenårsskiftet langt på vei hatt reformpause ved at «utviklingsrunden» i WTO ikke kom i mål. Det har dermed vært mer enn 20 år med få reformer etter at WTO ble etablert i 1995, samtidig med globalisering og utvikling som har endret verden og satt utviklingsspørsmål i et nytt lys. Handelssystemet står dermed overfor langsiktige utfordringer med tilpasning til et nytt verdensbilde.

Dette er aksentuert gjennom valget av president Trump i USA, med proteksjonisme og WTO-kritikk på agendaen, og eskalerende handelskrig med Kina. I denne nye situasjonen reises en rekke viktige spørsmål med stort og til dels udekket kunnskapsbehov.

I prosjektet vil NUPI bidra til å dekke dette kunnskapsbehov gjennom analyse og seminarer i 2018-2019. NUPI vil i perioden arrangere minst tre seminarer med fokus på viktige aktuelle temaer. I tillegg vil kunnskap bli formidlet gjennom populærvitenskapelige publikasjoner, spesielt Policy Briefs.


Publikasjoner

Publication : Policy Brief

State-owned Enterprises and the Trade Wars

2019
Artikkelen analyserer den stadig viktigere rolle statseide eller statskontrollerte selskaper spiller i internasjonal handel og i verdensøkonomien. En ...
Publication : Policy Brief

China’s Export Success: Due to Unfair Practices or Fair Competition?

2019
Compared with previous ratings, China’s trade policy today is more positively acknowledged. Yet, China can still be criticised in particular because of ...

Prosjektleder

Temaer
Internasjonal økonomi  Handel  Utviklingspolitikk  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU  Asia  Globalisering
Arrangementer
tir. 10 des. 2019
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

WTO og handelskrigen: slutten for fredelig konfliktløsning?

Hvis ikke Trump endrer sin tilnærming til WTO, vil organisasjonen være i krise fra 11. desember. Hva er årsakene til konflikten, og er det en løsning i sikte?

ons. 18 sep. 2019
Event
Time: 16:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Kinas eksportsuksess: Urettferdig praksis eller rettferdig konkurranse?

Beskyldningene hagler under handelskrigen mellom USA og Kina. På dette seminaret vil professor Rolf J. Langhammer gjennomgå fakta Kinas handelspolitikk.

ons. 21 nov. 2018
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Staten som bedriftseier – problem eller bare syndebukk i handelskrigen?

Hvilken rolle spiller statseide foretak i den nye proteksjonismen?

tor. 11 okt. 2018
Event
Time: 11:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

EU, Kina og handelskrigen

Dette seminaret ser nærmere på EUs politikk på handel, investering og patentbeskyttelse overfor Kina.