Hopp til innhold
NUPI skole

Håndtering av utfordringer i kontekst av COVID-19 og krigen i Ukraina

Prosjektet skal undersøke hvordan land i Norden og i Svartehavsregionen bør håndtere utfordringene bruken av politisk krigføring og ulike ikke-militære maktinstrumenter fører med seg.

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
 • EU

Dette prosjektet skal utvikle og styrke kunnskapen om hvordan samfunn og institusjoner i Norden og Svartehavsregionen bør håndtere utfordringene bruken av politisk krigføring og ulike ikke-militære maktinstrumenter kan utgjøre. 

Ved å undersøke bruken av ulike nasjonale maktinstrumenter av aktører som utfordrer den eksisterende liberal-demokratiske orden, har prosjektet som mål å kartlegge hvilke maktinstrumenter i tillegg til militærmakt disse aktører har til rådighet, og hvordan disse ikke-militære instrumenter anvendes i de to regionene. 

Prosjektet har som mål å gi politikkrelevante råd til innbyggere og institusjoner som håndterer utfordringene knyttet til politisk krigføring i de aktuelle regionene. I tillegg vil prosjektet gjennomføre omfattende spørreundersøkelser i Romania og Norge for å kartlegge hvordan den pågående krigen i Ukraina har endret oppfatningen av sikkerhet i begge land, og hvordan disse endringene bør tas hensyn til ved utformingen av politikk. Dette gjelder både nasjonalt i Romania og Norge, og i internasjonale organisasjoner disse landene er medlemmer av eller er knyttet til på andre måter.

Prosjektleder

Jakub M. Godzimirski
Forsker I

Deltakere

Julie Wilhelmsen
Forsker 1
Karsten Friis
Forsker 1
Natalia Moen-Larsen
Seniorforsker

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
 • EU

Prosjektleder

Jakub M. Godzimirski
Forsker I

Deltakere

Julie Wilhelmsen
Forsker 1
Karsten Friis
Forsker 1
Natalia Moen-Larsen
Seniorforsker