Historical International Relations (HIST)

Forskningsprosjekt

Hva er årsaken til at vi er der vi er? Eller, for å si det rett ut - hvordan endte vi opp her?

Dette har vært en av de grunnleggende spørsmål i International Relations siden de første skrittene mot en disiplin ble tatt mer enn et århundre siden. I løpet av de første tiårene av den disiplinære utvikling, var historie det naturlige utgangspunktet.

Fokuset på atferdsanalyse rundt 1960 utfordret tingenes tilstand, og selv om eksplisitt historisk analyse aldri forsvant, mistet det helt klart sin hedersplass. På samme måte, selv om forskere innenfor disiplinen studerte historie (ofte relativt nyere historie), var det lite eksplisitt refleksjon over hvordan og hvorfor man burde inkludere historieperspektivet.

I løpet av de siste to tiårene, har internasjonale relasjoner gjennomgått det som har blitt omtalt som en «historisk vending". Et økende antall forskere beskriver bevisst sitt arbeid som historisk, og engasjere seg i stadig mer sofistikerte teoretiske og empiriske historiske analyser.

HIST-prosjekt ved NUPI søker å samordne seg i denne retningen ved å anvende historiske dimensjoner på aktuelle trender og teoretisering av internasjonal politikk gjennom historiske analyser. Prosjektet samler pågående forskning på historiske internasjonale relasjoner ved NUPI og består både av langsiktige personlige prosjekter og kortsiktige samarbeidsprosjekter.


Publikasjoner

Publication : ANTOLOGI

International Diplomacy vol I-IV

2013
Following on from where 2004's widely acclaimed three-volume SAGE collection, Diplomacy (ed. Jonsson & Langhorne) left off, this new four-volume ...
Publication : ARTIKKEL

Omverdenen som utfordring – imperieoppløsning og folkestyrets begrensning

2014
Hvordan skal man som ny stat forholde seg til omverdenen? Dette var et av de spørsmålene som kom opp til tidlig og heftig debatt på Eidsvoll i 1814, og ...
Publication

The formative years: Norway as an obsessive status-seeker

2015
This chapter shows how status concerns were central to how Norway related to the wider world during the formative nineteenth century: status and identity ...
Publication : ARTIKKEL

International Relations Pluralism and History—Embracing Amateurism to Strengthen the Profession

2014
This article approaches the possibility of achieving pluralist International Relations research through engagements with history/History. There are serious ...
Publication : ARTIKKEL

'Our entire people are natural born friends of peace': the Norwegian foreign policy of peace

2013
What makes a peace nation? In this article it is argued that the Norwegian foreign policy of peace is rooted in an historical self‐understanding of Norway ...
Publication : ARTIKKEL

Dyrisk diplomati

2013
Publication

Consular Diplomacy

2012
Publication : ARTIKKEL

Kaperne kommer!

2011
I en kommentar i Aftenposten i februar sammenlignet Inger Anne Olsen dagens sjørøveri utenfor Somalia med kapervirksomhet utenfor norskekysten under Napoleonskrigene, ...
Publication : ARTIKKEL
Publication : ARTIKKEL

Semi-cores in imperial relations: The cases of Scotland and Norway

2015
Recently, the field of International Relations has seen increased interest in international hierarchy, and also an upswing in the analytical study of ...
Publication : ARTIKKEL

Hva var Norge i det danske imperiet? Skottland og Norge som semi-sentra

2014
Denne artikkelen handler om Skottlands og Norges roller som politiske enheter i henholdsvis det britiske og danske imperiet. I artikkelens første del ...
Publication : OVERSIKTSART

Legitimacy in State-Building: A Review of the IR Literature

2012
In this article, which focuses on different concepts of state-building and legitimacy as used in the mainstream International Relations (IR) literature, ...
Publication : ARTIKKEL

Practices as Models: A Methodology with an Illustration Concerning Wampum Diplomacy

2012
The everyday meaning of ‘practice’ is something like concrete ‘doings’ or ‘what is being done’ in a social setting. Its everyday counter-concept is theory. ...