Foto: NTB Scanpix

Hybrid paths to resistance in the Muslim world: Iraq, Lebanon, Libya and Mali (HYRES)

2017 - 2020 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
HYRES studerer samhandlingen mellom islamistgrupper og staten i Irak, Libanon, Libya og Mali, og spør: Hvorfor velger noen islamistgrupper å drive sin politiske og religiøse kamp innad i staten, mens andre islamist-grupper ønsker å etablere alternative politiske enheter, for eksempel å gjenopprette det islamske kalifatet?

Bruken av vold ser ut til å være uavhengig av hvorvidt grupper har et statsorientert eller et transnasjonalt fokus. Det finnes dermed fire ulike veier til motstand for islamistgrupper: statsorientert og ikke-voldelig; statsorientert og voldelig; transnasjonalt orientert og ikke-voldelig; transnasjonalt orientert og voldelig. 

Spesifikt vil forskningen i dette prosjektet se på hvordan motstand varierer avhengig av lokale, interne og internasjonale kontekster. Dette er viktig da den eksisterende litteraturen på islamistiske bevegelser ikke gir gode svar. Den fokuserer enten for mye på strukturelle forklaringsvariabler, som salafisme og islamsk teologi; eller på innenrikspolitiske variabler som til hvilken grad ulike grupper inkluderes eller ekskluderes av staten. 

Prosjektet utforsker tre mulige forklaringer: 1) Rivalisering mellom konkurrerende islamistgrupper, som driver frem mer radikal retorikk. 2) samhandlingen mellom ulike islamistgrupper og statens maktapparat. 3) Import av transnasjonale slagord som finner gjenklang i lokale stridsspørsmål. HYRES benytter en systematisk, komparativ analyse og utvikler et generelt konseptuelt rammeverk, som bygger på den nyeste utviklingen i contentious politics litteraturen. Vi vil identifisere og granske variasjon mellom våre case og bidra til den generelle litteraturen om sosiale bevegelser i ikke-demokratiske og semi-demokratiske land.

Tine Gade er vitenskapelig koordinator for prosjektet, og Morten Bøås er prosjektleder.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet FRIPRO.


Artikler

News

Hvordan forholder islamist-grupper seg til den moderne staten?

June 28, 2019

Forskerne bak HYRES-prosjektet ser nærmere på islamistgrupper i Mali, Irak, Libya og Libanon. Nå er de første resultatene klare.

Publikasjoner

Publication

Sunnism, Salafism, Sheikism: Urban Pathways of Resistance in Sidon, Lebanon

2019
This brief analyses Salafism as an urban phenomenon, with an emphasis on the contentious period following the Syrian uprising turned civil war (2011–present). ...
Publication

To engage or not engage? Libyan Salafis and state institutions

2019
At the beginning of the recent escalation of hostilities in Libya in April 2019, one of the key questions posed was what role, if any, quietist Salafis ...
Publication

Mali's Religious Leaders and the 2018 Presidential Elections

2019
Mali is by constitution a secular state, but here as elsewhere in the Sahel the role of religious leaders is increasing both in the social and the political ...
Publication

Lebanese Sunni Islamism: A Post-Election Review

2019
This research note analyses the internal and external factors that led to Al-Jama‘a al-Islamiyya‘s loss of its only parliamentary seat in 2018. Al-Jama‘a ...

Prosjektleder

Temaer
Afrika  Midtøsten og Nord-Afrika  Fredsoperasjoner  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Styring  Utviklingspolitikk  Opprørsgrupper
Deltakere
Eksterne

Knudsen, Are John; Chr. Michelsen Institute, Bergen, Norway
Imad, Abdul Ghany; Cultural Centre for Dialogue and Studies, Beirut, Lebanon
Cisse, Abdoul Wahab; Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA), Dakar, Senegal
Ala'Aldeen, Dlawer; and Wirya, Khogir; Middle East Research Institute (MERI), Erbil, Iraq
Collombier, Virginie; Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Firenze, Italy