Hopp til innhold
NUPI skole
Illustrasjon Chimulti.jpg

Forskningsprosjekt

Kina og multilateral styring i digitaliseringens tidsalder

Hvilke internasjonale organisasjoner tar ansvar for digital teknologi (digitek) og hvordan jobber stormakter for å oppnå innflytelse i disse organisasjonene? Det er det ledende temaet vi studerer i CHIMULTI, som undersøker hvordan Kina, sammenliknet med India, USA og andre G20-land, jobber for å påvirke internasjonal styring over digitek-spørsmål, inkludert kunstig intelligens (KI).

Temaer

  • Cyber
  • Asia
  • Styring
  • Internasjonale organisasjoner

Den internasjonale styringen av digitek-spørsmål er i liten grad institusjonalisert og er samtidig gjenstand for økende stormaktsrivalisering. Like fullt er alle stater, ikke minst utviklings- og lavinntektsland, avhengig av tilgang digitaliseringsressurser, som krever en viss internasjonal tilrettelegging og samhandling.

Ved bruk av kvantitative og kvalitative metoder og data, setter vi søkelys på overlappende digitek-spørsmål, inkludert KI standarder, e-handelsregler og retningslinjer for bistand og cybersikkerhet, og utvikler typologisk teori for hvordan land opererer innenfor og rundt organisasjoner som tar ansvar innenfor digitek-området.

CHIMULTI bidrar med ny og anvendelig kunnskap om hvordan og hvorfor ansvar for digitek-spørsmål utvikler seg i organisasjoner og hvordan Kina og andre innflytelsesrike land og aktører jobber for å promotere interesser, påvirke beslutninger og innfri relevante FN bærekraftsmål. Sammenlikningen av Kina og India, USA og andre G20-land sikrer at data og forskningsresultater forblir forankret i asiatiske og globale utviklingsspørsmål.

I tråd med ansvarlig internasjonalisering, bringer CHIMULTI sammen et lag av faglig sterke og dedikerte forskere, som vil fore akademiske og politiske debatter med ny kunnskap om internasjonal styring av digitek-spørsmål, multilateral utvikling og stormaktsrivalisering og samarbeid.

Prosjektleder

Hans Jørgen Gåsemyr
Seniorforsker

Deltakere

Cristiana Maglia
Seniorforsker
Wrenn Yennie Lindgren
Seniorforsker
Niels Nagelhus Schia
Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs senter for forskning på ny teknologi

Aktuelt

Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Hvordan forstå Xi Jinpings Kina?

Over et år inn i Xi Jinpings tredje femårsperiode som president, fortsetter Kina å skape overskrifter verden over. Nå antyder mange av disse at Kinas vekst avtar, men at Kina blir stadig mer kontroversielt i forholdet til Vesten.
  • Utenrikspolitikk
  • Asia
Xi Jinping foran ungdom i juni 2024_169_WorldStage Foto NTB.png