Cristiana Maglia

Seniorforsker

Cristiana Maglia er seniorforsker ved NUPI, hvor jobber med prosjektet Ad hoc crisis response and international organisations (ADHOCISM), som er finansiert av Norges forskningsråd. Hos NUPI har hun også jobbet med LORAX- og Market for Anarchy-prosjektene.

 

Hun har en doktorgrad i statsvitenskap (2020) fra Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil. Hennes ekspertiseområder inkluderer global styring, internasjonale organisasjoner, komparativ politikk og brasilianske politiske institusjoner. Arbeidet hennes har blitt publisert i tidsskrifter som International Affairs, Global Networks og Global Studies Quarterly.


Utdanning

2020 Doktorgrad, Federal University of Rio Grande do Sul, Brasil

2018-2019 Gjesteforsker (stipendiat), Latin American Centre, University of Oxford

2016 Master i statsvitenskap, Federal University of Rio Grande do Sul, Brasil

2014 Bachelor i internasjonale relasjoner, Federal University of Rio Grande do Sul, Brasil

Arbeidserfaring

2020- Seniorforsker, NUPI

2016-2019 Læringsassistent, Department of Political Science, Federal University of Rio Grande do Sul, Brasil

2014-2016 Forsker - Centre for International Studies on Government (CEGOV), Brasil

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler