Cristiana Maglia

Seniorforsker

Cristiana Maglia er seniorforsker i Forskningsgruppen for Fred, konflikt og utvikling på NUPI. Hun arbeider med NUPI-prosjektene LORAX og Market for Anarchy.

Cristiana har doktorgrad i statsvitenskap fra Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) i Brasil. Hovedfokuset i avhandlingen hennes er forholdet mellom ideologi og politisk system, med vekt på parter på høyrefløyen i Brasil. Forskningsinteressene hennes inkluderer institusjoner, politiske partier, velgeratferd og ideologi. 


Utdanning

2020 Doktorgrad, Federal University of Rio Grande do Sul, Brasil

2018-2019 Gjesteforsker (stipendiat), Latin American Centre, University of Oxford

2016 Master i statsvitenskap, Federal University of Rio Grande do Sul, Brasil

2014 Bachelor i internasjonale relasjoner, Federal University of Rio Grande do Sul, Brasil

Arbeidserfaring

2020- Seniorforsker, NUPI

2016-2019 Læringsassistent, Department of Political Science, Federal University of Rio Grande do Sul, Brasil

2014-2016 Forsker - Centre for International Studies on Government (CEGOV), Brasil

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler