Foto: Kyrre Lien/NTB Scanpix

Multilateralisme under press: Norge og Estland i FNs sikkerhetsråd

2020 - 2021 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Dette prosjektet vil utforske mulighetene for økt bilateralt samarbeid mellom Norge og Estland i Sikkerhetsrådet, hvor Estland er roterende medlem 2020-2021 og Norge 2021-2022

Prosjektet vil analysere bilateralt samarbeid i kontekst av bredere samarbeid mellom de nordisk-baltiske, europeiske og andre "likesinnede" stater som har felles interesse i å forsvare og reformere det eksisterende multilaterale systemet og internasjonal rettsorden.

Eksempler på relevante saksfelt er klimaendringer, sikkerhetsutfordringer, cybersikkerhet, stormaktsrivalisering og globale pandemier. Prosjektet vil arrangere offentlige seminarer og inviterte rundebord/workshops i både Oslo og Tallin. Formålet er å diskutere og sammeligne Estland og Norges erfaringer i FN/Sikkerhetsrådet, og identifisere felles interesser og tilby policy-relevante råd til beslutningstakere i begge land.

Funn fra prosjektet vil bli publisert i en felles rapport, og presentert på en sluttkonferanse i Tallin i 2021.

Program

Prosjektet er finansiert av Bilateral Grants Estonia.

Artikler

News

Digitale trusler blir kinkig for Norge i Sikkerhetsrådet

December 16, 2020

De fleste land rangerer trusler via det digitale rom som en av de største utfordringene for det 21. århundret. På tross av dette har tematikken knapt vært nevnt i FNs sikkerhetsråd. Hva kommer det av? Og kan Norge gjøre noe med det? spør Niels Nagelhus S1

News

Podkast: Hva har Norge i FNs sikkerhetsråd å gjøre?

June 8, 2020

Hvorfor er det så viktig for oss å sitte i sikkerhetsrådet? Og hva innebærer det?

Publikasjoner

Publication : Popular scientific article

Digitale trusler blir kinkig for Norge i Sikkerhetsrådet

2020
De fleste land rangerer trusler via det digitale rom som en av de største utfordringene for det 21. århundret. På tross av dette har tematikken knapt ...
Publication : Academic chapter/article/Conference paper

The role of the UN Security Council in cybersecurity: international peace and security in the digital age

2020
At the 75th anniversary of the United Nations, the UN Security Council is faced with difficult questions about its efficacy, relevance and legitimacy. ...
Publication : Rapport

Common Fears, Common Opportunities? Czechia and Norway in the changing international context

2020
Internasjonal politikk er i endring, og europeiske stater er nødt til å tilpasse sin utenrikspolitikk til nye utfordringer og samhandlingsmønstre. Denne ...
Publication : Popular scientific article

Op-ed article: Turning fear into opportunity: A chance for small states

2020
Even before the spread of COVID-19, smaller states had much to fear in international affairs. The shifting global order, instability in regional institutions ...
Publication : KRONIKK

Tre grunner til at Norge bør med i FNs sikkerhetsråd

2018
Norge har meldt seg på i kampen om en plass i FNs Sikkerhetsråd i 2021-2022. Kronikken presenterer 3 grunner til at Norge bør med i Sikkerhetsrådet.
Publication : MONOGRAFI

Franchised States and the Bureaucracy of Peace

2018
This book examines a new type of state formation evoked by the rise of transnational rule, what Schia calls franchised states. Turning the UN into a field ...
Publication

Horseshoe and Catwalk: Power, Complexity and Consensus-making in the United Nations Security Council

2017
This volume assembles in one place the work of scholars who are making key contributions to a new approach to the United Nations, and to global organizations ...
Publication : ARTIKKEL

Autonomy or integration? Small-state responses to a changing European security landscape

2017
Is there a pattern in how small European states, inside and outside of the EU, adapt and adjust to EU foreign and security policy? This article introduces ...
Publication

Status and sovereign equality: Small states in multilateral settings

2015
In this chapter, we explore Norwegian UN policy, arguing that it is a central arena for Norwegian efforts to be recognized by others. Our focus on Norwegian ...

Prosjektleder

Temaer
FN  Sikkerhetspolitikk  Styring  Internasjonale organisasjoner  Klima  Norden  Diplomati  Utenrikspolitikk  Globalisering  Europa
Deltakere

Niels Nagelhus Schia

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs senter for forskning på ny teknologi

 

Christel Nguyen

Tidligere ansatt

Eksterne

Kristi Raik, Director, Estonian Foreign Policy Institute

Sigrid Nuutre, Research Assistant, Estonian Foreign Policy Institute

Arrangementer
ons. 4 nov. 2020
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: Webinar

Moglegheiter og utfordringar for Estland og Noreg i Tryggingsrådet

Kva er moglegheitene og avgrensingane for bilateralt samarbeid mellom Noreg og Estland i Tryggingsrådet?