Hopp til innhold
NUPI skole
russnett_bile.jpg

Russlandsnettverket

Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nasjonalt, tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling.

Temaer

  • Russland og Eurasia

Nettverket skal formidle forskningsbaserte innsikter, bidra til kunnskapsutveksling med politikere og forvaltning, og medvirke til et bedre informert offentlig ordskifte. Det vil også bidra til å videreutvikle samarbeid mellom norske russlandsforskere, innlemme yngre forskere i miljøet, og legge til rette for deltakelse i internasjonale nettverk og søknadsprosesser.

RUSSNETT koordineres og ledes av NUPI i samarbeid med en styringsgruppe bestående av representanter for de største russlandsforskningsmiljøene i landet (By- og Regionsforskningsinstituttet NIBR, Forsvarets Forskningsinstitutt, Fridtjof Nansens Institutt, Institutt for Forsvarsstudier, Nord universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø).

Nettverkets aktiviteter er rettet mot akademia, beslutningstakere og allmennheten:

  • Mobilisere norsk forskningssamarbeid om Russland. RUSSNETT arrangerer nettverkssamlinger og masterclasser for russlandsforskere. 
  • Fasilitere kunnskapsutveksling om Russland mellom forskere og beslutningstakere. RUSSNETT organiserer halvårlige rundebord med beslutningstakere. Her vil forskerne i nettverket kunne presentere nye forskningsfunn og prosjekter, og beslutningstakere og forskere vil kunne diskutere dagsaktuell russlandsproblematikk.
  • Styrke formidlingen av russlandsforskning til allmennheten. RUSSNETT tilbyr en oversikt over norske russlandsforskere, samler og deler informasjon om seminarer og publikasjoner i et månedlig nyhetsbrev og produserer podkaster om russisk politikk og samfunn.  

 

Forskeroversikt

Russlandsnettverkets forskeroversikt inneholder informasjon om nettverkets medlemmer, deriblant forskningsområder og kontaktinfo.

Se RUSSNETTS forskeroversikt her.

Vil du stå på vår forskeroversikt? Registrer deg her. For å bli registrert i forskeroversikten må du være ansatt i forskerstilling eller være innrullert i et ph.d.-program. Om du ønsker å oppdatere informasjonen i oversikten, kontakt oss på russlandsnettverket@nupi.no.

 

Nyhetsbrev

Russlandsnettverkets nyhetsbrev er rettet mot alle med interesse for russlandsforskning og russisk politikk. Nyhetsbrevet inneholder informasjon om nye prosjekter og publikasjoner fra norske russlandsforskere samt om aktuelle arrangementer.

Abonner på RUSSNETTS nyhetsbrev her

Vi oppfordrer til å sende inn tips om relevante arrangementer, publikasjoner, prosjekter, ledige stillinger o.l. til russlandsnettverket@nupi.no

Prosjektleder

Kristin Fjæstad
Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

Deltakere

Julie Wilhelmsen
Forsker 1
Kristian Lundby Gjerde
Seniorforsker