NTB

Russlandsnettverket (RUSSNETT)

2021 - 2024 (Pågående) Prosjektnummer: 321232
Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nasjonalt, tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling.

Nettverket tar sikte på å formidle forskningsbaserte innsikter, bidra til kunnskapsutveksling med politikere og forvaltning, og medvirke til et bedre informert offentlig ordskifte. Nettverket vil også bidra til å videreutvikle samarbeid mellom norske russlandsforskere, innlemme yngre forskere i miljøet, og legge til rette for deltakelse i internasjonale nettverk og søknadsprosesser.

RUSSNETT koordineres og ledes av NUPI i samarbeid med en styringsgruppe bestående av representanter for de største russlandsforskningsmiljøene (Institutt for Forsvarsstudier, Universitetet i oslo, Fridtjof Nansens Institutt, Forsvarets Forskningsinstitutt, By og Regionsforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø og Nord universitet).

Nettverkets aktiviteter er rettet mot akademia, beslutningstakere og allmennheten gjennom tre arbeidspakker:

  • Arbeidspakke 1. Mobilisere norsk forskningssamarbeid om Russland. I denne arbeidspakken inngår årlige nettverkssamlinger og masterclass for russlandsforskere. 
  • Arbeidspakke 2. Fasilitere kunnskapsutveksling om Russland mellom forskere og beslutningstakere. Nettverket vil organisere halvårlige rundebord med beslutningstakere. Formålet med rundebordene vil være todelt: forskerne vil kunne presentere nye forskningsfunn og prosjekter, og beslutningstakere og forskere vil kunne diskutere dagsaktuell russlandsproblematikk. Nettverket vil også synliggjøre relevante forskerforedrag for departementer og andre.
  • Arbeidspakke 3. Styrke formidlingen av russlandsforskning til allmennheten. RUSSNETT vil opprette og vedlikeholde en oversikt over norske russlandsforskere på nettverkets hjemmeside. Informasjon om seminarer og publikasjoner vil samles og deles i et månedlig nyhetsbrev. RUSSNETT vil også produsere en podkastserie om russisk politikk og samfunn.

 

 

Russlandsnettverkets oversikt over norske russlandsforskere:

Vil du stå på vår forskeroversikt? Registrer deg her. For å bli registrert i forskeroversikten må du være ansatt i forskerstilling eller være innrullert i et PhD-program. Om du ønsker å oppdatere informasjonen i oversikten, kontakt oss på russlandsnettverket@nupi.no.

Vi ønsker tips om arrangementer, prosjekter, publikasjoner, o.l. som er relevante for Russlandsnettverket. Send gjerne til russlandsnettverket@nupi.no 
Navn Stilling/tittel Epostadresse Tilknytning Pågående prosjekter Forskningstema/nøkkelord
Helge Blakkisrud Seniorforsker hb@nupi.no NUPI Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH), 2019-2022

Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto), 2020-2023

Verdibasert regimelegitimering i Russland, 2020-2024
Russland, Eurasia, nasjonsbygging, nasjonal identitet, nasjonalisme, sentrum-periferi, føderalisme, etnisk konflikt
Indra Øverland Forsker I ino@nupi.no NUPI Is this Russia's Kodak Moment?, 2019 - 2022 Energi, fornybar energi, olje og gass, geopolitikk, klimapolitikk
Julie Wilhelmsen Seniorforsker jw@nupi.no NUPI Når alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU), 2020-2023

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH), 2019-2022

Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures, 2021 - 2023
Russland, Eurasia, Nord-Kaukasus, identitet, sentrum-periferi, krig og konflikt, utenriks- og sikkerhetspolitikk
Kari Aga Myklebost Professor, Barents Chair in Russian Studies kari.myklebost UiT Memory politics of the North, 1993-2023 (NORMEMO), 2021 - 2026

History politics and war memories of the North (UPAST), 2021 - 2024

Река дружбы. The History of the Transborder Hydroelectric Complex on the Pasvik River (1906-1970s), 2020-2022
1800- og 1900-tallets nordområdehistorie, herunder norsk-russiske relasjoner, vitenskapshistorie, minoritetshistorie og minoritetspolitikk. Historiefagets teori og metode. Minnepolitikk og historiebruk.
Tor Bukkvoll Seniorforsker tor.bukkvoll@ffi.no FFI Russisk militær strategi og beslutningstagning, 2018 - 2022

National values and political reforms in post-Maidan Ukraine (VALREF), 2021 - 2024

Russland, Ukraina, sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk
Kristin Fjæstad Seniorforsker kfj@nupi.no NUPI The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX), 2020 - 2022 Russland, Eurasia, utviklingspolitikk, utenrikspolitikk, styresett, identitet, internasjonale organisasjoner
Jakub M. Godzimirski Forsker I jmg@nupi.no NUPI Flanks: Security Challenges in Northern and Southern Europe (FLANKS), 2020-2022

Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus (PRORUSS), 2020-2022

Russian Repretoires of Power in the MENA region (RUSMENA), 2021-2024
Russland, Arktis, sikkerhetspolitikk, utenrikspolitikk, energi, strategi
Geir Flikke Professor geir.flikke@ UiO Russia's Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic–Foreign Policy Nexus (RUSECOPO),

National values and political reforms in post-Maidan Ukraine (VALREF),

Sosiale bevegelser, politisk protest, regime-studier
Silje Susanne Alvestad Forsker s.s.alvestad@ UiO Fakespeak – språket i falske nyheter, 2020-2024 Russisk språk og lingvistikk, falske nyheter
Marthe Handå Myhre Postdoktor martheha@ NIBR, OsloMet Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus (PRORUSS), 2020-2022

Accommodation of Regional Diversity in Ukraine (ARDU), 2018-2021

nasjonsbygging, myk makt, migrasjon, statsborgerskap, nasjonalisme, populisme
Elana Wilson Rowe Forsker I ew@nupi.no NUPI The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX), 2020 - 2022 Arctic, climate, foreign policy, diplomacy
Jardar Østbø Førsteamanuensis jaostbo@mil.no IFS Russia's Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic–Foreign Policy Nexus (RUSECOPO), 2018-2021

LUXCORE, 2021-2024

AGOPOL, 2021-2024
Russland, politisk elite, korrupsjon, kunstig intelligens, moralkultur
Minda Holm Forsker minda.holm@nupi.no NUPI World of the Right (WoR), 2018 - 2021 liberal orden, liberal ideologi, anti-liberal ideologi, konservatisme, høyrepopulisme, politisk realisme
Arild Moe Førsteamanuensis amoe@fni.no FNI Climate change in Russia's Arctic: Perceptions, response, implications, 2021-2024

Regulating Shipping in Russian Arctic Waters: Between International Law, National Interests and Geopolitics, 2019-2021

Russland, energi, klima, olje, gass, Arktis, skipsfart
Anni Roth Hjermann PhD student arh209@cam.ac.uk University of Cambridge Når alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU), 2020-2023

Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures, 2021 - 2023

(B)ordering dissent: Sovereignty, liminality and repression in Russia (PhD-prosjekt), 2021-2024
Russland, demokrati, autokrati, retorikk, identitet, populisme, utenriks- og sikkerhetspolitikk, Russland og internasjonal orden
Håvard Bækken Seniorforsker havbakken@mil.no IFS Den russiske ungdomsarméen (Junarmija): Aktiviteter, agendaer og sikkerhetsimplikasjoner, 2020-2021

Memory politics of the North, 1993-2023 (NORMEMO), 2021 - 2026

History politics and war memories of the North (UPAST), 2021 - 2024
Russland, nasjonsbygging, militarisme, historiepolitikk, autoritarianisme
Una Hakvåg Seniorforsker una.hakvag@ffi.no FFI Russisk militær strategi og beslutningstagning, 2018 - 2022 Russland, sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, økonomisk politikk
Natalia Moen-Larsen Forsker nm@nupi.no NUPI og UiO "Russian Discourses on Refugees", doktorgradsprosjekt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO Russland, kultur og medier, minoriteter, migrasjon, nasjonalisme, identitet
Aadne Aasland Seniorforsker aadnea@oslomet.no NIBR, OsloMet Replay or renew? Learning from 20+ years of Norwegian-Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region, 2021-2024

Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus (PRORUSS), 2020-2022

velferd, migrasjon, barentssamarbeid
Arnfinn Muruvik Vonen Professor arnfinn.vonen@ OsloMet The Role of Sign Language and Spoken Language Interpreting in Public Sector in Russia and Norway Språk, tegnspråk
Ingunn Lunde Professor ingunn.lunde@uib.no UiB Russia's History as Battlefield: Ideology, Politics and the Response of Literature

Ordets kraft: russisk litteratur fra middelalderen til i dag (bokprosjekt)

russisk samtidslitteratur, russisk historiepolitikk og minnekultur, sosiolingvistikk, russisk språkutvikling, metaspråk, slavisk middelalder
Rolf Tamnes Professor emeritus rolf.tamnes@nupi.no NUPI
Karen-Anna Eggen Doktorgrads-
stipendiat
kaeggen@mil.no IFS Doktorgrad ved Universitetet i Oslo Russland, Nord-Europa, påvirkningsoperasjoner, strategi, sikkerhetspolitikk, NATO
Elena Zhurova Sæther Adviser/Forsker elena.z.saether@ Nord Universitet Cross-border cooperation in the Barents Region. Barents. New. 2021

Business cooperation in the Arctic: learning points from the Russia based oil and gas projects, 2021

Russland, energi, Arktis, norsk-russisk samarbeid i nord
Yngvar B. Steinholt Føresteamanuensis yngvar.steinholt@ ISK, UiT BelaMus - Belarusian Music – The Harmonies and Discords of an Independent Nation,,2021-2024

Cross-Border Culture in the Arctic, 2021

Egor Letov, 2021
Forskningsgruppa Russian Space RSCPR
Ingerid M. Opdahl Føresteamanuensis iopdahl@mil.no Institutt for forsvarsstudier Russia's Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic–Foreign Policy Nexus (RUSECOPO),2018-2021 Russland, utenriks- og sikkerhetspolitikk, energi, politisk økonomi
Rasmus Gjedssø Bertelsen Professor i nordområdestudier, Barents Chair in Politics rasmus.bertelsen@ UiT Norsk-russisk PhD-emne Society and Advanced Technology in the Arctic I/II, 2018-2024

H2020 Inventing a shared Science Diplomacy for Europe/InsSCiDE, 2017-2022

Norway-EU Science Diplomacy Network, 2021-2023
International politik
Arve Hansen Forsker arve.hansen@uit.no UiT Belarusian Music Today, 2025

Belarus: Identitet, kultur og politikk i et europeisk grenseland, 2022

#saveFOP i pandemiens tid – Reform og uro i Zelenskyjs Ukraina, 2021
Ukraina, Hviterussland, Russland, protester, populærmusikk, språk
Mariia Kobzeva Postdoctoral fellow mariia.kobzeva@uit.no UiT Sino-Russian relations in the Arctic: competition or cooperation Arctic, Russia, China, international regime
Tore Nesset Professor tore.nesset@uit.no UiT Russisk språk
Jørn Holm-Hansen Forsker I jornhh@oslomet.no NIBR, OsloMet Replay or renew? Learning from 20+ years of Norwegian-Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region, 2021-2024

Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus (PRORUSS), 2020-2023

Russlands forhold til det øvrige (særlig Øst- og Sentral-Europa), velferdsreformer, stat-sivilsamfunn, Barentssamarbeidet, politisk tenkning
Kristian Lundby Gjerde Forsker klg@nupi.no NUPI Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH), 2019-2022

Når alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU), 2020-2023

Memory politics of the North, 1993-2023 (NORMEMO), 2021 - 2026
Russland, Eurasia, utenrikspolitikk
Turid Austin Wæhler Stipendiat turid.a.wahler@uit.no UiT How is healthcare and emergency preparedness safeguarded in the Arctic? A study of Norwegian-Russian cooperation in healthcare and emergency preparedness on Svalbard Svalbard, ressursforvaltning, helse- og beredskapssamarbeid, Sentral-Asia
Tamta Gelashvili Forskningsassistent gelashvili@nupi.no NUPI, UiO Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH), 2019-2022

Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto), 2020-2023

Far-right movements in Georgia and Ukraine: A Comparative Study, 2020-2024
nasjonalisme, høyreekstremisme, sosiale bevegelser, Georgia, Ukraina
Adrian Rogstad Assistant Professor, European Politics in Global Perspective adrian.rogstad@rug.nl Rijksuniversiteit Groningen Russland-Vesten, stigmatisering
Amund Osflaten Hovedlærer taktisk samvirke amund.osflaten@ Forsvarets Høyskole/ Krigsskolen og King's College London Russian way of regular land warfare after the Cold War (PhD King's College London), 2019-2023

Samarbeidsprosjekt Norge - Ukraina om totalforsvar (FHS og NDUU), 2021

Russisk militærteori, taktikk og operasjoner
Kristian Åtland Forsker kat@ffi.no Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Russisk militær uvikling, nordområdene og Arktis
Johannes Due Enstad Forsker j.d.enstad@ Institutt for samfunnsforskning Russland, Stor-Eurasia, konservatisme, politisk økonomi
Glenn Diesen Professor gdiesen@gmail.com Universitetet i Sørøst-Norge Politisk propaganda
Ingvill Moe Elgsaas Seniorforsker ielgsaas@mil.no IFS/FHS Russia's Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic–Foreign Policy Nexus (RUSECOPO),2018-2021 Russland, utenriks- og sikkerhetspolitikk, energi, politisk økonomi
Irina Nikolskaja Roddvik Assosiate Professor irina.n.roddvik@ Østfold University Colledge/ Department of Economics, Innovation and Society Entrepreneurial practices of SMEs during internationalisation in Russia ( a chapter in a Routledge book), 2021

Moral Imagination in business organizations ( case Russia), 2021-2022

Interdisciplinarity and Impostering ( case Russia), 2021-2022
Internationalization processes and MNCs – case Russia/ Governance in business and organizations/ CSR- Ethics in organization / Management control/ Behaviour control/ Cross-cultural management and communicatio
Joakim Brattvoll PhD-stipendiat joakim.brattvoll@ European University Institute Russisk militær strategi og beslutningstaking,2018-2022 Russland, sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, økonomisk politikk
Julie Helseth Udal Forsker Julie-Helseth.Udal FFI Between ally and adversary: 'the West' in Russian responses to international terrorism (PhD-prosjekt) Russisk sikkerhetspolitikk, IR-teori, internasjonal sikkerhet, terrorisme
Mikkel Berg-Nordlie Forsker II mikbn@oslomet.no NIBR ReBarents

Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus (PRORUSS), 2020-2023

Minoritet, representasjon, stat-sivilsamfunn
Johanne Kalsaas PhD-stipendiat Johanne.Kalsaas@ UiB "How to troll the trolls": Narrating Norway on the Russian-language Internet Fremstillinger av Norge på russisk internett, digitale narrativ, digital propaganda
Pål Kolstø Professor pal.kolsto@ UiO Verdibasert regimelegitimering i Russland, 2020-2024 Russland, ortodokse kirke, nasjonalisme, etniske konflikter, de facto stater
Bjarge Schwenke Fors Instituttleder bjarge.s.fors@uit.no UiT Cross-Border Culture in the Arctic, 2021- Grenser, nasjonalisme, etnisitet, Russland, Kaukasus, Barentsregionen
Erdem Lamazhapov PhD Stipendiat elamazhapov@fni.no FNI ARCSIN

Climate change in Russia's Arctic: Perceptions, response, implications

sikkerhet, miljø, klima, Kinapolitikk
Laura A Janda Professor laura.janda@uit.no UiT Threat-Defuser, 2020-2026

Targeting Wordforms in Russian Language Learning (TWIRLL), 2018-2022

Det russiske læringsfyrtårnet (MAJAK), 2021 - 2022
russisk språk
Petia Mankova Førsteamanuensis petia.mankova@uit.no UiT Norges arktiske universitet Memory politics of the North, 1993-2023 (NORMEMO), 2021 - 2026

History politics and war memories of the North (UPAST), 2021 - 2024

Justnorth

sovjetisk historie og postsovjetisk historie, Nordvest-Russland, urfolk
Lars Peder Haga Førsteamanuensis lhaga@mil.no FHS/Luftkrigsskolen Beredskap og krisehåndtering - Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå, 2020–2021

Total Defence cooperation with Ukraine, 2020–2025

Luftmakt, militærmakt, operasjoner, militærteknologi
Frode Nilssen Professor frode.nilssen@nord.no Handelshøgskolen Nord Universitet/Fridtjof Nansens Institutt Internasjonal handel, Russland, EU, Nordområdene

 

 


Artikler

NUPIs ekspertise på Ukraina-konflikten

February 22, 2022

Her finner du en oversikt over våre tilgjengelige eksperter og relevant forskning på Ukraina-konflikten.

NUPI-podden: Et styrt valg i Russland

September 20, 2021

NUPI-podden dykker ned i helgens Dumavalg. Hva innebærer utfallet for Putin og Russlands fremtid?

Prosjektleder

Kristin Fjæstad

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

 

Temaer
Russland og Eurasia
Deltakere
Eksterne

RUSSNETT sin styringsgruppe består av også av følgende medlemmer:

Arrangementer
søn. 21 mar. 2021
Event
Time: 09:30 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Fremmedkrigerne i Ukraina

I løpet av det siste tiåret reiste minst 17 000 personer, hovedsaklig russere, men også opp mot 1000 fra Vesten, for å bli med i krigen i Ukraina. Mange var ekstremister fra ytre høyre (brune), men også ytre venstre (røde). Dette seminaret vil se nærmere på hvor disse fremmedkrigerne er nå, og hva de har gjort etter Ukraina.

søn. 9 mai 2021
Event
Time: 13:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Hviterussland: Politisk mobilisering og undertrykkelse

Ni måneder etter det hviterussiske presidentvalget utløste massive protester, ser dette webinaret nærmere på den politiske krisen som fortsatt preger Hviterussland.

tor. 27 mai 2021
Event
Time: 14:30 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Blandede signaler: Hva sier Putin om likestilling?

Blant russlandsforskere er det en utbredt oppfatning om at Putin gradvis har gått i en mer konservativ retning, særlig når det kommer til kjønnsspørsmål. Men har han egentlig det, når vi ser nærmere på den russiske presidentens egen retorikk?