Hopp til innhold
NUPI skole

At skatt bringer utvikling er drømmen og ikke nødvendigvis realiteten

Foto: Abby flat-coat/Flickr

Forskningsprosjekt

Sårbare stater, statsbygging og skatt

Hvordan etableres, utøves og opprettholdes statens politiske myndighet til å kreve inn skatt over tid? Statsbygging krever forutsigbare inntekter. Uten en innenlandsk inntektsbase, blir selv kjerneaktiviteter stater forventes å utføre – som å beskytte territorium, yte rettferdighet og levere grunnleggende tjenester – vanskelig.

Temaer

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
 • Styring
 • Komparativ metode

Internasjonale givere har svart på denne utfordringen ved å overføre ressurser og utdele bistand, men i de mest sårbare statene har dette ikke ført til mer effektive statlige institusjoner. Årsaken, antar vi, er at etablering av et funksjonelt skatteregime ikke bare er et teknisk administrativt spørsmål, men i høy grad også et politisk.

I en komparativ casestudie av tre land – Liberia, Mali og Tanzania – vil dette prosjektet undersøke hvordan den politiske myndigheten til å beskatte etableres, utøves og opprettholdes. Dette vil hjelpe oss å forstå hva som skiller svake stater som lykkes fra de som mislykkes i å sette opp finanspolitiske funksjoner. En avgjørende variabel er motstand og bestridelse fra ulike aktører, og derfor vil prosjektet undersøke omstendighetene der andre aktører undergraver, underminerer eller eksplisitt utfordrer statens skatteadministrasjon.

FRAGTAX tar for seg den mest relevante utviklingsutfordringen i denne alderen, ettersom mer enn 80 % av verdens fattige er spådd å leve i skjøre stater innen 2030. Disse statene har vanskeligheter med å utføre selv de mest grunnleggende styringsfunksjonene. Følgelig er deres evne til å møte noen av de største utfordringene for menneskelig sikkerhet – som globale pandemier eller klimaendringer – ekstremt begrenset. Sårbare stater har liten kapasitet til å reagere tilstrekkelig på egenhånd siden deres finanspolitiske kapasitet er svært lav.

FRAGTAX vil produsere og formidle kunnskap som er avgjørende for nasjonale, regionale og internasjonale forsøk på å forbedre inntektsinnsamling og levering av offentlige tjenester; gi en vei til bærekraftig statsbygging og utvikling; og oppnåelse av FNs 2030 bærekraftsmål. Prosjektet skal dytte frem forskningsagendaen om beskatning og statsbygging i sårbare stater. Feltarbeid vil bli utført i Liberia, Mali og Tanzania.

Kjernegruppa til FRAGTAX er Forsker I Morten Bøås (Project Leader, NUPI), Seniorforsker Kari Osland (NUPI), Seniorforsker Alessio Iocchi (NUPI), Forsker I Odd-Helge Fjeldstad (CMI), Seniorforsker Abdoul Wakhab Cissé (ARGA), Professor Prosper Ngowi (Mzumbe University), Direktør James S. Shilue (P4DP).

Prosjektleder

Morten Bøås
Forsker I

Deltakere

Kari M. Osland
Direktør
Viljar Haavik
Stipendiat
Alessio Iocchi
Tidligere ansatt

Temaer

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
 • Styring
 • Komparativ metode

Prosjektleder

Morten Bøås
Forsker I

Deltakere

Kari M. Osland
Direktør
Viljar Haavik
Stipendiat
Alessio Iocchi
Tidligere ansatt