false = not relative url Security in Europe - Polish and Norwegian Perspectives | NUPI

Security in Europe - Polish and Norwegian Perspectives (PISM_NUPI_Bilateral)

2017 - 2018 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Prosjektet, som er et samarbeid mellom PISM og NUPI, tar sikte på å kartlegge polsk og norsk forståelse av de viktigste sikkerhetspolitiske utfordringer i Europa og på det regionale planet.

Hovedfokuset i prsjektet er på hvordan Polen og Norge kan samarbeide for å takle forskjellige sikkerhetspolitiske utfordringer.