Bildet viser medlemmer av Free Syrian Army på patrulje.

HVEM PÅVIRKER? Konflikt er en type risiko en rekke stater må håndtere. Også på sikkerhetsfeltet involveres private selskaper og NGO-er i større grad når stater skal vurdere risiko. Hvordan kan det påvirke utfallet? Det skal et nytt NUPI-prosjekt blant annet forske på.

Foto: NTB Scanpix

The Market for Anarchy

2018 - 2022 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Prosjektet skal finne ut om staters vurderinger av ulike typer risiko er preget av ikke-statlige aktører.

Statlige myndigheter er i økende grad blitt avhengige av spesialiserte aktører som fokuserer på ulike typer risiko, slik som finans, klima, og cyber. I den grad stater er avhengige av andre aktører for å vurdere risiko, så er det viktig å vite hvem disse aktørene er, hvordan de vurderer ulike typer risiko, og hvordan de rådgir stater. Vi skal se på ulike saksfelt - fra voldelig konflikt via cyber sikkerhet til klima og finans - og undersøke hvem som gir råd om risiko, deres innflytelse på staters adferd, og hvorvidt det er systematiske mønstre i hva slags type risiko som fremheves.

Prosjektet skal også analysere om det er slik at det er vokst frem et globalt "marked" for å vurdere og håndtere risiko. Om så er tilfellet må man tenke nytt om hvilke faktorer, og hvilke aktører, som påvirker hva stater gjør.

Et sentralt tema blir således å undersøke om det er variasjon mellom ulike typer stater - rik/fattig, demokratisk/autoritær, stormakt/småstat- i effekten av ulike ikke-statlige aktørers påvirkning.

Finansieringskilde

Norges forskningsråd

Program

FRIPRO

Artikler

News
Bildet viser medlemmer av Free Syrian Army på patrulje.

FRIPRO-midler til risikoforskning

February 8, 2018

Hvem påvirker hvordan stater håndterer risiko, som konflikter?

News

Politikkens fallitt

February 8, 2018

Offentlige kriseløsninger står i stampe, skriver forskningssjef Ole Jacob Sending i DN.