Eu-flagg-bilde-til-JOINT_large.jpg
NTB

Understanding and Strenthening EU Foreign & Security Policy in a Complex and Contested World (JOINT)

2022 (Pågående)
Forskningsprosjekt
JOINT-prosjektet analyserer denne dynamikken samtidig som det tar opp spørsmålet om hvordan EU og dets medlemsland kan gjøre sine utenriks- og sikkerhetspolitiske strukturer mer handlekraftige og bærekraftige.

Utfordringene knyttet til EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk har blitt flere de siste årene. Det avtagende globale engasjementet til USA og den økende selvsikkerheten til Russland og Kina tvinger EU og dets medlemsland til å revurdere sin rolle langs nye mønstre av multipolare interaksjoner.

Den alvorlige svekkelsen av statlig myndighet i EUs nabolag skaper sammenhengende utfordringer som spenner over ulike politikkområder. Fremveksten av nasjonalistiske strømninger som ofte støtter euroskeptiske synspunkter kompliserer innsatsen for å oppnå enighet innen EU om internasjonale sikkerhetsspørsmål. Samspillet mellom disse faktorene er tydeligst i forbindelse med EUs utfordringer med å håndtere kriser og konflikter.

JOINT-prosjektet analyserer denne dynamikken samtidig som det tar opp spørsmålet om hvordan EU og dets medlemsland kan gjøre sine utenriks- og sikkerhetspolitiske strukturer mer handlekraftige og bærekraftige.

Prosjektet ledes av Riccardo Alcaro (IAE). Mer informasjon på prosjektets eksterne hjemmeside her.

Program

Prosjektet er finansiert av EU under Horizon 2020-programmet