Understanding the conflicts in the MENA region

2013 - 2017 (Avsluttet) Prosjektnummer: MEU-14/0012
Forskningsprosjekt
Hensikten med prosjektet er å bedre forstå de nye konfliktkonstellasjonene i MENA-regionen.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet