Utfordrende kunnskapssamarbeid: Etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer som forskere og kunnskapsinstitusjoner i Norge møter i internasjonale sa... (UTFORDRINGER)

2022 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Prosjektet studerer etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer som forskere og kunnskapsinstitusjoner i Norge møter og håndterer i sine internasjonale samarbeid.

Artikler

Ny NUPI-studie om utfordringer i internasjonale kunnskapssamarbeid

October 14, 2022

Hvilke etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer møter forskere i sine internasjonale samarbeid? NUPI har kartlagt eksempler på utfordringer og spurt om de endrer seg og hvordan de blir håndtert. Rapporten er klar nå.

Publikasjoner

Publication
Screenshot 2022-10-14 at 12.22.33.png

Utfordrende kunnskapssamarbeid: Etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer som forskere og kunnskapsinstitusjoner i Norge møter i internasjonale sa...

2022
Denne rapporten presenterer resultater fra en studie av etiske- og sikkerhetsmessige utfordringer som forskere og forskningsinstitusjoner i Norge møter ...

Prosjektleder

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Menneskerettigheter  Styring
Deltakere

Kristin Fjæstad

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

 

Eksterne

Malin Elisabeth Tvedt Hogstad