Climate, Peace and Security Fact Sheet: Central African Republic

Faktaark
Screenshot 2022-10-21 at 12.14.11.png
Summary:

I sitt nye faktaark utforsker forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risk prosjekt sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet i den sentralafrikanske republikken.