Hopp til innhold
NUPI skole

Klima, fred og sikkerhet i den Sentralafrikanske republikk

I sitt nye faktaarket utforsker forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risk prosjekt sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet i Den sentralafrikanske republikk.
Foto: Oxfam International

I juli 2022 ødela kraftige styrtregn hjemmene til nesten 22 000 mennesker i Bangui og omliggende områder, og bidro til en allerede alvorlig humanitær krise i den Sentralafrikanske republikk. Lang tid med væpnet konflikt og humanitær krise, lav kapasitet i statlige institusjoner og lave nivåer av motstandskraft i husholdninger og lokalsamfunn gjør befolkningen i landet svært sårbar for de sammensatte virkningene av klimaendringer. Mens de anslåtte fysiske effektene av klimaendringer på den Sentralafrikanske republikken er blant de laveste for kontinentet, gjør kombinasjonen av befolkningsvekst og svak tilpasningsevne – fremhevet av langvarige konflikter og Covid-19 – virkningene av klimaendringene alvorlige. I tillegg påvirker transhumance fra Sahel i økende grad landet og forverrer konsekvensene av klimaendringer ytterligere.

  • Med få fungerende værstasjoner er det begrenset kunnskap om dagens tilstand av klimaendringer i CAR. Basert på informasjon fra den bredere regionen forventes imidlertid klimaendringer å føre til hyppigere og mer intense ekstremvær som flom og tørke.
  • Mer ekstremvær vil sannsynligvis ha en negativ innvirkning på levebrød og matsikkerhet i CAR. Den pågående konflikten og en lavtfungerende stat er skadelig for husholdningenes tilpasningsevne, og påvirker uforholdsmessig kvinner og kvinneledede husholdninger.
  • Pastorale økosystemer i Sahel og Sentral-Afrika krysser internasjonale grenser. Konsekvensene av klimaendringer i den bredere regionen bidrar til å endre transhumance-mønstre, og øker både volumet og spredningen av transhumance til CAR. Dette bidrar til belastningen på levebrød og, indirekte, konfliktdynamikk i landet.

Du kan lese faktaarket og dets anbefalinger her.

Pdf version av faktaarket kan lastes ned her.

Videre lesning:

Her finner du alle faktaark i denne serien:

 

Relevant innhold
Forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt
Climate-related Peace and Security Risks