Climate, Peace and Security Fact Sheet: Iraq

Rapport
Screenshot 2022-05-24 at 10.20.41.png
Themes
Midtøsten og Nord-Afrika  Fredsoperasjoner  Konflikt  Klima
Written by

Elisabeth L. Rosvold

Tidligere ansatt

Anne Funnemark

Vitenskapelig assitent

Red.:

Florian Krampe

Senior Researcher, SIPRI

Summary:

• Økende temperaturer, redusert vanntilgjengelighet og større variasjon mellom år i nedbør påvirker landbruk i Iraq negativt, reduserer husholdningenes inntekt og mattilgjengelighet, og forverrer levebrødsusikkerhet. På grunn av eksisterende kjønnsnormer og vedvarende ulikheter, er kvinner og jenter er sterkest påvirket av de negative effektene av klimaendringer.
• Lavt jordbruksutbytte og tap av levebrød bidrar til økt urban migrasjon. Urbane utfordringer inkluderer risiko for sosial uro og protester i vertsbyene.
• Væpnede grupper og militser utnytter de økonomiske vanskelighetene i landet, som blir ytterligere forverret av effektene av klimaendringer, for rekruttering og støtte.
• Svakt styresett øker mulighetene for eliteutnytting og korrupsjon. Dette fører til ytterligere marginalisering og ekskludering som igjen gir næring til klager og driver ustabilitet.