Climate, Peace and Security Fact Sheet: Somalia

Faktaark
Screenshot 2022-11-14 at 09.39.35.png
Themes
Klima  Afrika  Konflikt  FN  Fredsoperasjoner
Written by

Anne Funnemark

Vitenskapelig assitent

Elisabeth L. Rosvold

Tidligere ansatt

Florian Krampe

Senior Researcher, SIPRI

Emilie Broek

Vitenskapelig assistent, SIPRI

Katongo Seyuba

Forskningsassistent, SIPRI

Kheira Tarif

Forskningsassistent, SIPRI

Dr Farah Hegazi

Researcher, SIPRI

Summary:

Somalia opplever sin verste tørke på over fire tiår. Hyppigere og mer intense flom og tørker gir næring til konkurranse om naturressurser, noe som forverrer spenninger og sårbarheter i samfunnet. I kombinasjon med tiår med konflikt og ustabilitet utgjør klimaendringene en alvorlig utfordring for fred og sikkerhet.