Hopp til innhold
NUPI skole

Klima, fred og sikkerhet i Somalia

I et nytt faktaark ser forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related Peace and Security Risk-prosjekt på sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet i Somalia.
Foto: FMSC

Somalia opplever sin verste tørke på over fire tiår. Hyppigere og mer intense flom og tørker gir næring til konkurranse om naturressurser, noe som forverrer spenninger og sårbarheter i samfunnet. I kombinasjon med tiår med konflikt og ustabilitet utgjør klimaendringene en alvorlig utfordring for fred og sikkerhet.

  •  Somalias to år lange tørke har forverret levebrød og matusikkerhet, med økt risiko for hungersnød innen utgangen av 2022 i Bay-regionen. En femte mislykket regnsesong på rad kan forlenge tørken inn i 2023.
  • Omtrent én million somaliere har blitt fordrevet på grunn av tørke siden januar 2022. Mange har flyttet inn i overfylte urbane områder med begrenset tilgang til viktige tjenester, plaget av risiko for helse, levebrød og matsikkerhet og sikkerhet.
  • Al Shabaab har utnyttet den pågående tørken og risikoen for hungersnød til å fremme sin virksomhet: innkreving av skatter på tørkerammede lokalsamfunn, angripe hjelpearbeid og ødelegge kritisk infrastruktur.
  • Spenninger blant politiske fraksjoner svekker regjeringens kapasitet til å reagere på klimaendringer, mens klimarelaterte katastrofer fortsetter å ha en uforholdsmessig stor effekt på marginaliserte minoritetsklaner.

FNs sikkerhetsråd har understreket behovet for strategier for å håndtere risikoen for klimaendringer, miljøendringer og naturkatastrofer i Somalia. Sikkerhetsrådet har bedt FNs politiske oppdrag i Somalia (UNSOM) om å inkludere klimarelaterte sikkerhetsrisikoer i sin rapportering, og UNSOM og FN-systemet har styrket sine kapasitet til å støtte den føderale regjeringen i Somalia og føderale medlemsstater. Innsats fra den nyvalgte føderale regjeringen for å utnevne en spesiell utsending for tørkerespons og en ny minister for miljø og klimaendringer kan støtte dette målet ved å forbedre analyse- og koordineringsmekanismer. Fremtidige politiske og sikkerhetsmessige overganger, inkludert den planlagte overføringen av sikkerhetsansvar fra African Union Transition Mission in Somalia (ATMIS), bør bevare nasjonal, føderal og lokal kapasitet til å analysere og respondere på klimarelaterte sikkerhetsrisikoer, og styrke FN-systemets kapasitet å implementere klimatilpasning og menneskelige sikkerhetsmandater i Somalia.

 

Du kan lese faktaarket og dets anbefalinger her.

Pdf-versjon av faktaarket kan lastes ned her.

 

Videre lesning:
Her finner du alle faktaark i denne serien:
Relevant innhold
Forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt
Climate-related Peace and Security Risks