Norwegian Centre for Humanitarian Studies (NCHS)

Forskningssenter

The Norwegian Centre for Humanitarian Studies ønsker å fremme og forenkle kritisk og relevant forskning på humanitære nøkkelproblemer. Senteret fungerer som et knutepunkt for forsking og politisk diskusjon, og tjener som et nasjonalt nettverk av lærde som jobber med humanitære problemstillinger fra utsiden av de tre kjerneinstituttene. De fungerer også som et omfattende nettverk av internasjonale humanitære forskere. Senteret er et samarbeidsinitiativ mellom CMI,  NUPI og PRIO  

En liste med involverte personer for dette senteret finner du her: People NCHS

Nyheter

News

Hvordan beskytte sivile?

May 3, 2016

Vellykket to-dagers-seminar markerer avslutningen på prosjektet Protection of Civilians (PoC): From Principle to Practice.

News
Bildet viser flytkninger på vei mot Østerrike

Hvordan få mest ut av gode intensjoner?

September 14, 2015

Flyktningkrisen skaper bølger av solidaritet. Men for å få mest mulig ut av de gode intensjonene bør de som ønsker å hjelpe samarbeide med humanitære organisasjoner, skriver NUPI-forsker.

Publikasjoner

Publication : ARTIKKEL

Sexual and gender-based violence in Liberia and the case for a comprehensive approach to the rule of law

2011
Since the end of the conflict in Liberia, one of the main priorities of the UN Mission (UNMIL), UN agencies, NGOs and INGOs has been to address the very ...

Prosjekter

Project : Forskningsprosjekt

Den voldelige byen

Hvordan håndteres og forstås væpnede angrep i urbane områder av humanitære organisasjoner?
  • Joakim Hertzberg Ulstein
Temaer
Humanitære spørsmål  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner
Arrangementer
tor. 22 sep. 2016
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Den valdelege byen: Humanitære aktørars rolle

Korleis kan ein verne seg mot væpna vald i urbane område? Dette er spørsmål som vil bli diskutert på seminaret, arrangert av NUPI og Norwegian Center for Humanitarian Studies (NCHS).

tir. 26 apr. 2016
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: Litteraturhuset, Amalie Skram

Humanitære endringar, humanitære utfordringar og vern av sivile

Seminaret tar opp ein mogleg konflikt mellom humanitære prinsipp og lokale realitetar.