Claudia Emilie Aanonsen

Forsker

Claudia Emilie Aanonsen er stipendiat tilknyttet forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Hun har tidigere vært vitenskapelig assistent i NUPIs senter for digitalisering og cybersikkerhet

Aanonsen’s doktorgrad analyserer utformingen av strategier og policy for cybersikkerhet, og er del av prosjektet CYKNOW. Ved å anvende teorier fra IR og metoder fra STS og datavitenskap, undersøker hun hvordan cybersikkerhet forstås og praktiseres gjennom sosiotekniske prosesser i en konfigurasjon av ulike aktører, praksiser, teknologier og diskurser. Aanonsens forskningsinteresser er cyberkrigføring, digitalisering og maktfordeling, med fokus på overvåking og påvirkningsarbeid.

Hun har mastergrad i internasjonal politikk fra SOAS, University of London. Masteroppgaven tok for seg måten ‘big tech’ setter nye rammer for global maktfordeling gjennom overvåkingskapitalisme. I tillegg har Aanonsen bachelorgrad i religionsvitenskap fra Københavns Universitet hvor hun undersøkte politiske systemer og kultur i Midtøsten.