Hopp til innhold
NUPI skole
NTB

Forskningsprosjekt

Cyber security, knowledge and practices

Gjennom en tverrfaglig tilnærming som fusjonerer samfunnsvitenskap med vitenskap- og teknologistudier og data- og ingeniørkunnskap, utvikler CYKNOW et nytt analytisk rammeverk for å studere cybersikkerhet.

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Globalisering
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU

Med nesten daglige nyhetsrapporter om angrep på digitale nettverk og datainfrastrukturer har det blitt klart at den raskt økende digitaliseringen av det moderne samfunn går hånd i hånd med sikkerhetsutfordringer. Mens kriminelle bruker cyberangrep for å berike seg selv ser stormakter i økende grad cyberspace som en arena for konflikt, der offensive cyberoperasjoner for å stjele hemmeligheter eller sabotere vital infrastruktur hos sine motstandere er blitt en daglig aktivitet.


Hva cybersikkerhet er, hvordan det forstås og praktiseres er det derimot lite enighet om. Mens cybersikkerhetsindustrien ser på problemene utfra en teknisk forståelse som fordrer en teknisk løsning i et slags katt og mus spill mellom angriper og forvarer, ser politikere og strateger dette som et stormaktsspill der angrep ofte er det beste forsvar. Disse ulike tolkningene av hva cybersikkerhet er og hvordan det kan oppnås danner grunnlaget for CYKNOW.


CYKNOW starter fra premisset om at hva cybersikkerhet er ikke er gitt, men blir til som et resultat av forskjellige prosesser som konfigurerer ulike aktører, praksiser, teknologier og diskurser. Konfigurasjoner som følgelig produserer ulike måter å forstå, erfare og praktisere det som vi allment refererer til som cybersikkerhet. Altså at cybersikkerhet bør forstås som en pågående prosess formet av ulike elementer som gjensidig former hverandre.


Gjennom en tverrfaglig tilnærming som fusjonerer samfunnsvitenskap med vitenskap- og teknologistudier og data- og ingeniørkunnskap, utvikler CYKNOW et nytt analytisk rammeverk for å studere cybersikkerhet. Selv om CYKNOW trekker spesiell oppmerksomhet til viktigheten av å studere sosiotekniske systemer og deres praksiser, bygger den en metodologisk tilnærming som tillater å engasjere flere nivåer og strukturelle konsepter samtidig. Dette rammeverket muliggjør en utforskning av hvordan kunnskap om det digitale trussellandskapet produseres av både strateger og ingeniører, hvordan disse forståelsene former seg gjensidig, og hvordan spesielle retningslinjer og praksis for cybersikkerhet oppstår som et resultat.


CYKNOW vil fremme forståelsen av cybersikkerhet, samt fremme den teoretiske og metodiske cybersikkerhetsforskningen spesielt. I tillegg til å flytte den akademiske forskningsagendaen rundt cybersikkerhet og internasjonal politikk, er CYKNOW designet for å fasilitere økt forståelse mellom de tekniske og politiske miljøer, samt å informere og utvide politiske debatter rundt cybersikkerhet og dens implikasjoner.

Prosjektleder

Karsten Friis
Forsker 1

Deltakere

Rita Augestad Knudsen
Seniorforsker
Erik Reichborn-Kjennerud
Seniorforsker
Claudia Emilie Aanonsen
Stipendiat

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Globalisering
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU

Prosjektleder

Karsten Friis
Forsker 1

Deltakere

Rita Augestad Knudsen
Seniorforsker
Erik Reichborn-Kjennerud
Seniorforsker
Claudia Emilie Aanonsen
Stipendiat