Ida Dokk Smith

Seniorforsker

Ida er seniorforsker i Forskningsgruppen for klima og energi. Hun skrev doktograd i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, om politikk tilknyttet energitransisjon i USA of forholdet mellom policy og teknologisk endring. 

Forskningsinteressene hennes dreier seg i hovedsak om klima og miljøpolitikk. Hun har studert internasjonale relasjoner, bærekraftig utvikling og økonomi i New York, Washington DC og Bergen. Hun har gjort feltarbeid i USA og utviklingsland på utvikling innen fornybar energi-markeder og ressursstyring.