Forskningsgruppen for klima og energi leverer akademisk og anvendt forskning på slike spørsmål, på et globalt nedslagsfelt. Vi bruker både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, med vekt på metodetriangulering, stordata, opprettelse av nye datasett, web scraping og dypdekunnskap når vi utfører forskning på spesifikke land. Vi har som mål å produsere forskning som har høy akademisk impact og er policy-relevant.

Gruppen samarbeider med kollegaer ved institusjoner som Harvard University, Cornell University, NY University, Stiftung Wissenschaft und Politik, Ghent University, Universitetet i Tampere, OSSE-akademiet og ASEAN Center for Energy.

Gruppen organiserer jevnlig arrangementer om problemstillinger innen klima og energi.

Gruppen leders av forsker 1 Indra Øverland.

Et utvalg av publikasjoner av gruppens forskere: