Prosjektet har tittelen The EU Navigating Multilateral Cooperation (NAVIGATOR) og er et fireårig prosjekt som starter opp i mars 2023.

NAVIGATOR-prosjektet skal få oss til å bedre forstå hvordan samarbeid mellom land og internasjonale organisasjoner utvikler seg i en tid der det er stor endring i globalt samarbeid. 

Globalt samarbeid i en ny tid

Den senere tid har vi sett et større mangfold i det globale samarbeidet der filantroper som Bill Gates, multinasjonale selskaper og sivilsamfunnet alle har blitt viktige brikker i det internasjonale puslespillet. 

Dette prosjektet skal derfor se nærmere på spørsmål som: Utfyller eller utfordrer disse aktørene rollen eksisterende intensjonale organisasjoner som FN eller WHO har? Er det forskjeller på hvordan globalt samarbeid utvikler seg på forskjellige områder, som klimaendringer, finans, helse og sikkerhet? Og hvilke strategier bør EU følge for å opprettholde et sterkt, effektivt og legitimt internasjonalt system? 

Prosjektleder og forsker 1 på NUPI, John Karlsrud gleder seg til å komme i gang med prosjektet i mars neste år.

– Vi er utrolig glade for å ha vunnet dette prosjektet! Det vil styrke både den ledende rollen NUPI har på forskning på global styring, og det vil forsterke partnersamarbeidet mellom EU og noen av verdens ledende universiteter og tenketanker, sier han.

Et verktøy for fremtidens globale orden

En viktig del av NAVIGATOR-prosjektet vil være et analytisk verktøy som skal utvikles. Det skal bli en «søkemekanisme» som lar EU-kommisjonen og andre sentrale EU-aktører sammenligne styrker og svakheter ved eksisterende multilaterale organisasjoner, avgjøre hvilke som kan reformeres og hvilke som er for kostbare å reformere, identifisere og vurdere alternativer, og på bakgrunn av dette utvikle handlingsstrategier for å styrke multilateralisme.

– Prosjektet skal løse en kompleks oppgave – hvordan endrer globalt samarbeid seg i en periode med store forandringer, og hva betyr dette for EU? Med søkemekanismen vi har utviklet skal vi gi råd til EU om hvilke former for samarbeid som er best egnet avhengig av utfordringen som skal løses. Som eksempel kan det være at tradisjonelt multilateralt samarbeid er best egnet for å løse globale sikkerhetsutfordringer, mens klimakrisen er bedre løst på flere nivåer samtidig, hvor også privat næringsliv, sivilsamfunn og regionale aktører som EU kan ha en sterk innflytelse, forklarer Karlsrud. 

Et solid lagarbeid

I prosjektet har NUPI ni partnere og to tilknyttede universiteter. De er lokalisert på ulike steder i Europa samt Sør-Afrika, Japan og Canada. Dette er fjerde gangen siden 2015 at NUPI vinner et EU-prosjekt i denne størrelsen, og Karlsrud understreker at en prosess som denne ikke er en enmannsjobb: 

– Det er et stort team som har trukket sammen og landet denne søknaden, og alle er blant de ledende i verden på sine felt. Vi har fageksperter med spisskompetanse på områder som klima, helse og sikkerhet, ledende tenketanker som gir svært god mulighet for å presentere funn for beslutningstakere og et sterkt støtteapparat her på NUPI. Vi gleder oss til sammen å ta fatt på arbeidet når prosjektet begynner 1. mars neste år, sier Karlsrud. 

Også NUPI-direktør Ulf Sverdrup er vært fornøyd med tildelingen fra EU. 

– Det er et uttrykk for den faglige kvaliteten ved NUPI at vi hevder oss en tøff internasjonal konkurranse. For NUPI er det strålende at vi de neste årene skal lede enda et stort EU-prosjekt og jeg vil derfor takke alle kolleger for innsatsen. Prosjektet muliggjør at vi kan jobbe med fremtidsrettede problemstillinger sammen med de beste internasjonale partnere. NAVIGATOR-prosjektet er ikke bare faglig interessant, men det har også stor relevans for norsk utenrikspolitikk, og for hvordan Norge skal innrette seg i en verden i stor endring, sier han.

Han får også støtte fra forskningssjef Ole Jacob Sending.

– Det er utrolig vanskelig å slippe gjennom nåløyet på slike utlysninger. Jeg er veldig glad og stolt av at vi har klart å vinne dette prosjektet som vil gi viktig kunnskap om utviklingen i global styring i en brytningstid, sier han.