Lucas de Oliveira Paes

Seniorforsker

Lucas de Oliveira Paes er seniorforsker og post-doc. i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel på NUPI. Han jobber med det ERC-finansierte forskningsprosjektet Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics”. Han har doktorgrad i politikk og internasjonale studier fra  University of Cambridge.

I doktorgradprosjektet sitt brukte han nettverksteori og analyse for å studere internasjonale hierarkier og politikk knyttet til globale og regionale ordener. Forskningsinteressene hans fokuserer på relasjonelle perspektiver på dynamikker knyttet til ordener, hierarkier, suverenitet, regionalisme og IR-teori mer generelt. I LORAX-prosjektet studerer Lucas politikken knyttet til økosystemer i regnskogen i Amazonas.