Lucas de Oliveira Paes

Seniorforsker

Lucas de Oliveira Paes er seniorforsker og post-doc. i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel på NUPI. Han jobber med det ERC-finansierte forskningsprosjektet Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics. Han har doktorgrad i politikk og internasjonale studier fra  University of Cambridge.

I doktorgradprosjektet sitt brukte han nettverksteori og analyse for å studere internasjonale hierarkier og politikk knyttet til globale og regionale ordener. Forskningsinteressene hans fokuserer på relasjonelle perspektiver på dynamikker knyttet til ordener, hierarkier, suverenitet, regionalisme og IR-teori mer generelt. I LORAX-prosjektet studerer Lucas politikken knyttet til økosystemer i regnskogen i Amazonas.


Utdanning

2020 Doktorgrad i politikk og internasjonale studier, University of Cambridge

2016 Master i internasjonale strategiske studier, Federal University of Rio Grande do Sul, Brasil

2014 Bachelor i internasjonale studier, Federal University of Rio Grande do Sul, Brasil

Arbeidserfaring

2020- Seniorforsker, NUPI

2018-2020 Sjefredaktør, Cambridge Review of International Affairs

2017-2018 Redaktør, Cambridge Review of International Affairs

2016-2017 Forskningsassistent, Josef Korbel School of International Studies, University of Denver, United States

2014-2016 Forsker, Center for International Studies on Government, Brazil

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler