Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Digitale åtak - bør angriparen avslørase eller ikkje?

I oktober gjekk UD til det uvanlege steget å avsløre at Russland stod bak cyberoperasjonen mot Stortinget. NUPIs forskingssenter for cybersikkerheit har gledd av å invitere til eit webinar med professor Madeline Carr. I webinaret gir ho ei oversikt over kvifôr attribusjon i det digitale rommet er vanskeleg, utfordringane med å ikkje kunne attribuere – og ulike alternativ for korleis ein kan handtere denne utfordringa.
17 november 2020
14:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Microsoft Teams
Seminar

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Norden
 • Engelsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt
 • Sjå direktesendinga her!Den aukande betydinga av cybersikkerheit og handteringa av attribusjon av cyberoperasjonar har ført til auka handling frå nasjonale myndigheiter over heile verda. Operasjonane mot Stortinget 24. august, og den offentlege attribusjonen frå dei norske myndigheitene kan tene som eit døme på kor dagsaktuelt dette er, sidan det er første gong Noreg har offentleggjort ein klar attribusjon av slike operasjonar.Attribusjon av cyberoperasjonar reiser fleire spørsmål. På dette webinaret vil Madeline Carr gi ei oversikt over kvifôr attribusjon er så vanskeleg, utfordringane ved å ikkje kunne attribuere cyberoperasjonar - og ulike alternativ for korleis ein kan handtere denne utfordringa.Moderator er Karsten Friis, leiar for NUPIs forskingsgruppe for sikkerheit og forsvar.Vil du vete meir om NUPI seie forsking på cybersikkerheit? Sjå NUPIs forskingssenter på cybertryggleik.

Talar

Madeline Carr
Professor i global politikk og cybersikkerhet, UCL

Relaterte publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Intergovernmental checkmate on cyber? Processes on cyberspace in the United Nations

Det digitale rom er eit stadig meir omdiskutert felt på den internasjonale agendaen. Til tross for at det har pågått prosessar i FN på tematikken siden 1998 er framleis mykje knytt til grunnprinsipp i det digitale rom uklart. Attribueringa av dei antatte russiske cyberoperasjonene mot Stortinget tidligare denne månaden aktualiserer og mogleggjer for Noreg å løfte denne tematikken i FN. Om det skulle være aktuelt, kan Noreg følge i fotspora til Estland som sitt i Sikkerhetsrådet 2020-2021. Policy briefen diskuterer forhandlingane i FNs ekspertgrupper (GGE)på det digitale rom i 2015 og 2017 - og trekk det opp mot dagens situasjon.

 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
 • FN
 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Offensive cyberoperasjoner: Den nye normalen?

Kan stater gå til motangrep om de blir angrepet digitalt i fredstid? Hva gjør toneangivende land, og hva sier internasjonal rett og normer om dette? Og hva kan de sikkerhetspolitiske konsekvensene bli av økt bruk av offensive cyberoperasjoner? Denne ar-tikkelen diskuterer denne sikkerhetspolitiske utviklin-gen i kombinasjon med en analyse av det relevante internasjonale rettslige rammeverket. Artikkelen be-gynner med en redegjørelse av USAs nye tilnærming til offensive operasjoner, knytte til de to begrepene “persistent engagement” og “defend forward”. Deret-ter følger en kort case-studie på Norges tilnærming til offensive cyber operasjoner, noe som bringer oss til “Responsibility of States of International Wrongful Acts”-lovverket, som er det mest relevante med tanke på offensive cyberangrep utenom væpnet konflikt. Artikkelen avsluttes med en diskusjon av dilemmaer i skjøringspunktet sikkerhetspolitikk og folkerett

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Etterretning
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Etterretning
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

The Politics of Stability: Cement and Change in Cyber Affairs

In November 2018, the Global Commission on the Stability of Cyberspace, inaugurated one year earlier ‘to develop proposals for norms and policies to enhance international security and stability and guide responsible state and non-state behavior in cyberspace’, launched six norms pointing ‘the way to new opportunities for increasing the stability of cyberspace’. However, the Commission has not examined or explained the very concept it was established to explore. Quite the contrary, the Commission argues that its proposed norms will be used to define what cyber stability actually is. Focusing on the interrelationship between international peace and stability, and ways of achieving both in the context of ICTs, the authors will offer a model of stability of cyberspace. They begin by examining the concepts of ‘stability’ and ‘strategic stability’ as understood with regard to international security. This conceptual analysis is followed by a presentation of the political claims of stability expressed in national and international cyber-and information-security discourses. Drawing on the conceptual approaches and the political claims, the report then model the stability of cyberspace in three interlinked and reinforcing dimensions: 1) equal and inclusive international relations; 2) prevention of war: the minimal peace, with emphasis on averting a devastating nuclear war between the superpowers; and 3) the functionality of global and national technical systems and services. After discussing how international law, preventive diplomacy, confidence-building measures, and norms of responsible state behaviour can support cyberspace stability, this report concludes with recommendations for action aimed at helping to create and maintain a stable - resilient and adaptive - cyberspace.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Konflikt
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Konflikt
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Bok

Conflict in Cyber Space: Theoretical, strategic and legal perspectives

Adopting a multidisciplinary perspective, this book explores the key challenges associated with the proliferation of cyber capabilities. Over the past two decades, a new man-made domain of conflict has materialized. Alongside armed conflict in the domains of land, sea, air, and space, hostilities between different types of political actors are now taking place in cyberspace. This volume addresses the challenges posed by cyberspace hostility from theoretical, political, strategic and legal perspectives. In doing so, and in contrast to current literature, cyber-security is analysed through a multidimensional lens, as opposed to being treated solely as a military or criminal issues, for example. The individual chapters map out the different scholarly and political positions associated with various key aspects of cyber conflict and seek to answer the following questions: do existing theories provide sufficient answers to the current challenges posed by conflict in cyberspace, and, if not, could alternative approaches be developed?; how do states and non-state actors make use of cyber-weapons when pursuing strategic and political aims?; and, how does the advent of conflict in cyberspace challenge our established legal framework? By asking important strategic questions on the theoretical, strategic, ethical and legal implications and challenges of the proliferation of cyber warfare capabilities, the book seeks to stimulate research into an area that has hitherto been neglected. This book will be of much interest to students of cyber-conflict and cyber-warfare, war and conflict studies, international relations, and security studies.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Konflikt
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Konflikt

Relaterte prosjekter

Forskningsprosjekt
2019 (Avsluttet)

Digitale trusler og demokrati (PRODEM)

Hvordan håndterer stater den økte risikoen for at digitale medier brukes til påvirkning og undergraving av demokratiske prosesser?...

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Konflikt
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Konflikt
Forskningsprosjekt
2019 - 2022 (Pågående)

Digital sovereignty and autonomy (GAIA)

NUPI in collaboration with Simula Research Lab will map global data flows and their impact on national autonomy and sovereignty....

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Diplomati
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Diplomati
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Forskningsprosjekt
2018 - 2019 (Avsluttet)

Kritisk digital infrastruktur (KRIDI)

Hvilken rolle skal staten ha i beskyttelsen av privateid digital kritisk infrastruktur? Og hvilke nye utfordringer og problemstillinger møter man?...

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Konflikt
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Konflikt
Oljeplattformen Troll i Nordsjøen
Forskningsprosjekt
2017 - 2018 (Avsluttet)

Digitale Sabotasjeangrep mot Norsk Petroleumssektor (DISP)

I dette prosjektet arbeider forskerne med å kartlegge trusselbildet og den historiske bruken av digitale våpen mot kritisk infrastruktur, samt redegjør for problematikk og uklarheter i ansvarsfordelin...

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Energi
 • EU
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Energi
 • EU
17 november 2020
14:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Microsoft Teams
Seminar

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Norden
 • Engelsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt