Sjå heile seminaret her:

I alle land rasar debatten om vaksinar mot Covid-19: kven har fått, kven skal få og har strategien vore god nok? Men debatten er oftast nasjonal, og tar ikkje nok omsyn til at pandemien er global: Vaksine er eit internasjonalt spørsmål og eit felles problem – det hjelper berre eit stykke på veg at vi sjølv blir friske.  På seminaret vil vi klargjere det internasjonale spelet om vaksinar frå ulike synsvinklar:

Seniorrådgivar i Helse- og omsorgsdepartementet Eirik Rødseth Bakka vil innleie om EUs rolle i utvikling, produksjon og fordeling av vaksinar mot Covid-19 og Noregs samarbeid med EU på dette området. Som kjent får Noreg tilgang til vaksinar via EU, med ei kreativ praktisk løysing der Sverige vidaresel til Noreg. På seminaret vil Bakka innleie om erfaringar og problemstillingar i det europeiske samarbeidet om vaksinar mot Covid-19.

Tekniske utfordringar fører til at ikkje alle vil få ein stadfestingse-post etter påmelding. Du er likevel registrert i systema våre, og kan delta på arrangementet.

Seniorforskar på NUPI Arne Melchior vil, i forlenginga av studien sin for koronakommisjonen nyleg, innleie om handelspolitiske og økonomiske aspekt ved den globale fordelinga av vaksinar mot Covid-19.  Eit viktig spørsmål er bruken av eksportrestriksjonar: Vil produsentlanda halde vaksinane for seg sjølv eller eksportere til andre land som treng det? I Verdshandelsorganisasjonen (WTO) rasar også debatten om patentvern – bør denne blir oppheva slik at alle land kan starte produksjon?

Vil du få invitasjonar til seminar, analysar og ny forsking rett i e-postboksen? Meld deg på NUPIs nyheitsbrev her!

Etter innleiingane vil det vere ein dialog der John-Arne Røttingen (ambassadør for global helse i Utanriksdepartementet, tidlegare direktør i Noregs forskingsråd) også deltar. I dialogen vil Røttingen gjere greie for Noregs arbeid med global fordeling av vaksine. Noreg har gitt store bidrag til den globale vaksinealliansen GAVI og COVAX, og fordelinga av vaksinar til fattige land starta i februar 2021. Men det er langt igjen til planane er oppfylte, og Røttingen vil klargjere utfordringane og erfaringane. I tillegg vil det i dialogen også blir opna for spørsmål frå seminarpublikum.