Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Norsk utanrikspolitisk konferanse 2021: Tryggingspolitiske moglegheiter etter pandemien

Verda i 2021 har store tryggingspolitiske utfordringar med auka rivalisering, splitting i dei tradisjonelle alliansane våre, og store kriser som må løysast. Likevel er ikkje alt håplaust.
20 juni 2021
13:15 Europe/Oslo
Språk: Norsk
Microsoft Teams og Youtube
Seminar

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • Norsk
 • Konferanse
 • Fysisk

Denne konferansen rettar søkjelyset mot moglegheitene innanfor tryggingspolitikken – i internasjonal politikk og for Noreg. Den markerer samtidig opninga etter pandemien og byrjinga på ein ny tradisjon: Ein norsk utanrikspolitisk konferanse i NUPIs regi kvart år.

Med oss har vi ei rekkje forskarar frå NUPI som vil klargjere viktige utfordringar og viktige moglegheiter på fire sentrale område: Den globale ordenen og multilateralismen under press, Transatlantiske relasjonar, Europa som ein maktpol i verda, og Nordområdene, stormaktene og det norske handlingsrommet.

Konferansen blir avslutta med ein samtale og diskusjon om desse temaa mellom utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og leiar for utanriks- og forsvarskomiteen til stortinget og utanrikspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt (Ap).

Program

13.15 Opning: Ulf Sverdrup, NUPI-direktør

13.30 Noregs utfordringar og moglegheiter

Innlegg frå hovudtalarane

14.30 Diskusjon leidde av Ulf Sverdrup

15.00 Pause

15.15 Debatt om Noregs tryggingspolitiske moglegheiter:

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide og leiar for utanriks- og forsvarskomiteen til stortinget og utanrikspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt (Ap). Debattleiar: Ulf Sverdrup

16.00 Slutt

Hovedtalere

Ine Eriksen Søreide
Utenriksminister
Anniken Huitfeldt
Stortingsrepresentant (Ap) og leder for Utenriks- og forsvarskomiteen
Ole Jacob Sending
Forsker 1, leder for Senter for Geopolitikk
Pernille Rieker
Forsker I
Karsten Friis
Forsker 1
Paal Sigurd Hilde
Førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier

Ordstyrer

Ulf Sverdrup
Tidligere direktør
20 juni 2021
13:15 Europe/Oslo
Språk: Norsk
Microsoft Teams og Youtube
Seminar

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • Norsk
 • Konferanse
 • Fysisk