Meld deg på Militærmaktseminaret 2022 her!

Seminaret varer fra 08:30-14:00

Europa preges kraftig av Russlands krigføring i Ukraina. I tillegg til store menneskelige lidelser har den russiske invasjonen av Ukraina fått, og kommer til å få, konsekvenser som høyere energipriser, matmangel, endrede alliansemønstre og økt geopolitisk spenning i verden. Kinas rasling med sablene og sterkere tilknytning til Russland har også bidratt til at det sikkerhetspolitiske bildet i verden har endret seg drastisk.

På en annen side har den russiske invasjonen av Ukraina også bidratt til å samle Europa og NATO-landene i en ny solidaritet, med hverandre og ikke minst med Ukraina. En av de store utviklingene er Finland og Sveriges NATO-søknader. At disse landene nå har valgt å søke alliansetilknytning markerer også et skifte i det sikkerhetspolitiske bildet i Nord-Europa, Norden og nordområdene.

Det er dermed mange nye, store spørsmål vi må stille oss. På årets militærmaktseminar skal vi prøve å svare på disse. Hvordan ser den sikkerhetspolitiske utviklingen i nordområdene ut for våre viktige allierte – som USA, Storbritannia og Tyskland? Hvordan skal Norge og et utvidet NATO forholde seg til dette? Hvilke muligheter og utfordringer ligger der for Norge i dette nye sikkerhetspolitiske landskapet?

Også Norges bilaterale forhold til Russland er blitt skadelidende under Ukraina-krigen. Dette er forhold som har basert seg på en balansegang mellom avskrekking og beroligelse. Avgikk beroligelse som idé med døden 24. februar 2022? Hvordan skal Norge i fremtiden forholde seg til Russland på kort og lengre sikt, uavhengig av utfallet av krigen? Og hvilken rolle vil Sverige og Finland spille i dette?

Sikre deg en plass nå til Militærmakteseminaret 2022 der vi skal forsøke å svare på disse spørsmålene med hjelp av en rekke fagfolk fra inn- og utland!

Seminaret vil strømmes på NUPI's YouTube kanal.

PROGRAM:

08.00

Registrering og kaffe

08.30

Velkommen ved NUPI-direktør Ulf Sverdrup

08.35

Åpningstale ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

08.45

Panel 1 (på engelsk): Utviklingen i Russland og konsekvenser for nordeuropeisk sikkerhet

 

I panelet: 

          Stian Jenssen, stabssjef for NATOs generalsekretær

          Jardar Østbø, IFS

Moderator:

          NUPI-direktør Ulf Sverdrup

09.30

PAUSE

09.45

Panel 2 (på engelsk): Hvordan ser viktige allierte på nordeuropeisk sikkerhet? 

 

I panelet:

          Barbara Kunz, IFSH

          Ruth Harris, RAND

          William Wohlforth, Dartmouth

Moderator:

          Karsten Friis, NUPI

11.00

LUNSJ

11.30

Panel 3 (på engelsk): Hvordan ser Norge, Finland og Sverige på nordisk sikkerhet? 

 

I panelet: 

          Kristin Haugevik, NUPI

          Caroline Holmqvist, Försvarshögskolan

          Minna Ålander, FIIA

Moderator:

          Øyvind Svendsen, NUPI

12.45

PAUSE

13.00

Panel 4 (på norsk): Hva kan Norge gjøre i nord nå? 

 

I panelet:

          Ole Martin Stormoen, NUPI

          Øystein Jensen, FNI

          Dag Henriksen, Luftkrigsskolen

          Thomas Nilsen, The Independent Barents Observer

Moderator:

          Erik Reichborn-Kjennerud, NUPI

14.00

Avslutning av konferasen