Hopp til innhold
NUPI skole
010623_PREVEX.png

Arrangement

Hvorfor radikaliseres folk flest ikke?

Selv i samfunn der alt tilsynelatende ligger til rette for at folk skal bli radikaliserte, så skjer det ikke for de aller fleste. Hva er grunnen til det?
01 juni 2023
09:00 Europe/Oslo
Språk: Norsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Norsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt

REGISTRER DEG HER!

Det har blitt forsket mye på voldelig ekstremisme, men brorparten av denne forskningen fokuserer på hvorfor det skjer. Altså hvorfor folk blir radikalisert og hvorfor de forsøker, eller  faktisk utfører, voldelige handlinger, for eksempel ved å slutte seg til Den islamske staten (IS). Dette er et viktig fokus, men det er imidlertid et faktum at selv i områder hardt rammet av radikalisering og voldelig ekstremisme er det kun en liten minoritet som faktisk slutter seg til slike ideer og bevegelser.

Vi vet at forskjellige samfunn har ulike grader av det vi kaller et «radikaliseringsfremmende miljø». Spesifikke sosio-økonomiske faktorer spiller inn der hvor dette inntreffer, som for eksempel høy arbeidsledighet, knapphet på ressurser, og få eller ingen muligheter for sosial mobilitet. Det er likevel store forskjeller lokalt, til tross for at mange eller alle de nevnte trekkene kan være tilstede. Noen landsbyer eller lokalsamfunn er mer mottakelige for radikalisering og voldelig ekstremisme, mens andre utviser betydelig større motstandskraft. I noen tilfeller kan vi spore dette tilbake til en vellykket intervensjon, i andre tilfeller er det lokalsamfunn som viser betydelig motstandskraft uten at man kan vise til ekstern intervensjon.

På dette seminaret får du et innblikk i viktige funn fra PREVEX, et forskningsprosjekt om radikalisering og voldelig ekstremisme på Balkan, i Midtøsten, Nord-Afrika og Sahel, hvor vi blant annet vil snakke om hva som påvirker ulike befolkningsgruppers motstandskraft mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Morten Bøås er seniorforsker ved NUPI og har ledet det EU-finansierte PREVEX-prosjektet. Bøås arbeider med voldelig konflikt i Afrika og deler av Midtøsten. Han har ledet en rekke prosjekter som har studert ulike aspekter av krisen i Sahel, inkludert rollen til salafiinspirerte opprørsbevegelser i regionen. 

Kari M. Osland er seniorforsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling på NUPI. Osland arbeider for tiden på prosjekter om voldelig ekstremisme i sårbare stater, med særlig fokus på Sahel og Balkan, samt hvordan jihadistiske opprørere i Sahel styrer, og dynamikken mellom disse og sivilbefolkningen. Hun har også vært en del av PREVEX-prosjektet.

Arrangementet holdes på NUPI fra 09.00 til 10.30. Seminaret strømmes også direkte til vår YouTube-kanal (om du ønsker å følge oss digitalt, skal du ikke registrere deg).

Seminaret arrangeres av Konsortiet for terrorismeforskning.

01 juni 2023
09:00 Europe/Oslo
Språk: Norsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Norsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt