Denne konferansen er nå full, men du kan følge oss digitalt her!

 

Ønsker du å stille spørsmål til panelene? Gå inn på www.menti.com og skriv inn koden 3421 7159

Vi står overfor de største endringene i det internasjonale landskapet siden den andre verdenskrig. Hvordan skal Norge fremme interesser, demokrati og verdier i denne krevende situasjonen? 

For å invitere norske kompetansemiljøer til innspill og debatt om de utfordringene og mulighetene vi står overfor i utenrikspolitikken, lanserer Utenriksdepartementet prosjektet «Respons – Norsk utenrikspolitikk for en ny tid». Prosjektet vil arrangere en rekke konferanser i 2023 og 2024 med forskere, sivilsamfunnet og næringslivet.

Lanseringen er lagt til Norsk utenrikspolitisk konferanse 2023, som blir åpningskonferansen i prosjektet. 

På Norsk utenrikspolitisk konferanse 2023 finner du statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Anniken Huitfeldt og eksperter fra inn- og utland.  Fullt program finner du under.

Program:

 

Del 1: Åpning av konferansen og overblikk (på norsk)

09.00 Velkommen ved NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

09.05 Åpningstale ved statsminister Jonas Gahr Støre etterfulgt av en samtale mellom Støre og Sverdrup.

09.30 Lenestolsamtale med statminister Jonas Gahr Støre, Kristin Ven Bruusgaard, og Iver B. Neumann. Deltakende moderator Hanne Skartveit.

 

10.00 Pause

 

Del 2: Krig i Europa (norsk og engelsk)

10.20 Innledning: Russland og sikkerhet i Europa, Kadri Liik (engelsk)

10.30 Samtale med Karen-Anna Eggen, Julie WilhelmsenKadri Liik, Flemming Splidsboel Hansen og Øyvind Svendsen.

10.55 Innledning: Hvordan henger sikkerhet og økonomi sammen?, Kåre Dahl Martinsen (norsk)

11.00 Samtale med Kåre Dahl Martinsen, Kari Due-Andresen og Morten Andersen.

11.15 Samtale: Hvordan har krigen påvirket Norge som energinasjon og holdningen til energi i Europa? Indra Øverland, Eirik Wærness og  Marie Byskov Lindberg (norsk)

 

11.35 Lunsj

 

Del 3: Orden og forholdet mellom nord og sør (på engelsk)

12.15 Innledning ved Amitav Acharya.

12.30 Samtale mellom Amitav Acharya og Ole Jacob Sending.

 

Del 4: Maktskifte østover, Kina, og forholdet til vesten (på engelsk)

12.45 Innledning ved Rana Mitter 

13.00 Samtale: Kinas posisjon og hva det betyr for globale forhold, Europas posisjon, og Norge. Rana Mitter, Jo Inge Bekkevold, Ilaria Carrozza og Wrenn Yennie Lindgren.

 

13.40 Pause

 

Del 5: Norges plass og muligheter (på norsk)

13.55 Samtale med Øyvind Østerud, Lise Rakner, Asle Toje, og Cecilie Hellestveit, ledet av Sun Heidi Sæbø.

 

Del 6: Utenriksministerens refleksjoner (på norsk)

14.25 Samtale mellom utenriksminister Anniken Huitfeldt og NUPI-direktør Ulf Sverdrup om norske utenrikspolitiske responser til de utfordringene vi står overfor.

15.00 Slutt