Hopp til innhold
NUPI skole

Forsvar og sikkerhet

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til forsvar og sikkerhet?
Kva er deepfakes?
Podkast

Kva er deepfakes?

Såkalla deepfakes, falske videoar, er ikkje berre ei underhaldande teknologisk nyvinning. Det kan også være ein trugsel for deg, og ikkje minst ka...

 • Security policy
 • Cyber
 • Conflict
 • Security policy
 • Cyber
 • Conflict
Hva er greia med Ukraina?
Podkast

Hva er greia med Ukraina?

Ukraina kan bli angrepet av Russland i 2022. Hva er det med Ukraina som gjør at landet kan bli episenteret for den største krigen i Europa siden a...

 • Security policy
 • Foreign policy
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nationalism
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nationalism
Sverige, Finland og NATO
Podkast

Sverige, Finland og NATO

Våre naboland Sverige og Finland har alltid stått utenfor forsvarsalliansen NATO, men da Russland angrep Ukraina, endret svensk og finsk forsvarsp...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Conflict
 • International organizations
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Conflict
 • International organizations
Hvordan avgjøres krigen i Ukraina?
Podkast

Hvordan avgjøres krigen i Ukraina?

Ett år har gått siden Russland angrep Ukraina. Hva har skjedd? Og hva tror vi vil skje videre? Krigen avgjøres heller ikke bare på slagmarken. Hvo...

 • Security policy
 • Foreign policy
 • Conflict
 • Governance
 • International organizations
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Conflict
 • Governance
 • International organizations
Colombia: Gangstere, geriljaer, korrupsjon og kokain
Podkast

Colombia: Gangstere, geriljaer, korrupsjon og kokain

Etter mange år med borgerkrig har Colombia en vanskelig vei mot fred. I 2023 skal Operasjon Dagsverk samle inn penger til ungdom i Colombia, for å...

 • Defence
 • Peace operations
 • Fragile states
 • Insurgencies
 • Defence
 • Peace operations
 • Fragile states
 • Insurgencies
Aktuelt
Aktuelt

PODKAST: Hvordan bli en hegemon

The World Stage tar for seg stormaktspolitikk og hvordan en potensiell hegemon kan tiltrekke seg allierte.
 • Forsvar
 • Internasjonal økonomi
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Styring
 • Historisk IR
Publikasjoner
Publikasjoner
Bok

European Actorness in a Shifting Geopolitical Order. European Strategic Autonomy Through Differentiated Integration

Det siste tiåret har den globale geopolitiske konteksten endret seg betydelig, med et geopolitisk maktskifte og et mer selvhevdende Russland og Kina. Med Russlands uprovoserte invasjon av Ukraina, har europeisk sikkerhet fått en sentral rolle. Implikasjonene av Russlands invasjon er mange og vanskelig å fullt forstå rekkevidden av. Men behovet for mer strategisk autonomi i Europa er stort. Men hvordan kan dette oppnås på kort sikt? Svaret på dette er ofte at dette er umulig og kun kan oppnås på lang sikt. Denne bokens mål er å presentere et annet perspektiv. Målet er å vise at det bør være mulig å gjøre mest mulig ut av det nåværende europeiske systemet hvis vi justerer vår oppfatning av hvordan det fungerer. Boken argumenterer for at strategisk autonomi kan skje — også på kort sikt — hvis differensiert integrasjon ses på som en fordel, heller enn en utfordring. Mens EU vil fortsette å være kjernen i et sånt system (sammen med NATO på det militære domenet), er det en rekke andre (bilaterale og multilaterale) regionale og subregionale integrasjonsprosesser som må tas med i beregningen når en skal få et fullstendig bilde av hvordan europeisk strategisk autonomi kan oppnås. Denne boken starter med et teoretisk rammeverk for hvordan man kan studere europeisk "actorness" utover EU. Deretter blir dette rammeverket brukt både på EUs utvikling som en utenrikspolitisk aktør og mekanismene for EU-utvidelse. Denne boken er open access.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • EU
d2be47cc4665-European-Actorness-in-a-Shifting-Geopolitical-Order.-European-Strategic-Autonomy-Through-Differentiated-Integration_cover.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • EU
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: KI, Gud og etikk

The World Stage tar et dypdykk i etikk, teknologi – og pavens hvite dunjakke.
 • Cyber
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Stormaktenes militærmakt: Militær kapasitet og muligheter for å bidra med forsterkninger til Norge

Norsk forsvarspolitikk bygger på en tro på at medlemskapet i NATO og partnerskap med viktige allierte vil sikre at Norge får militære forsterkninger dersom en krig bryter ut. Kollektivt forsvar og bilateralt samarbeid er to av tre grunnpilarer i det norske forsvarskonseptet (Figur 1). USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike er regnet som de viktigste stormaktene i NATO. Denne rapporten gir et bilde av hvordan disse stormaktenes væpnede styrker er utformet, hvordan de utvikler seg, hva de er i stand til å gjøre, og hvor mye de kan gjøre på en gang. Hensikten er å forbedre forståelsen av hva Norge kan forvente å få av militær støtte i krig.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Nord-Amerika
ac0004078276-RapportSU.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Nord-Amerika
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

Knowledge Gaps in the Nexus of Climate, Peace and Security

There is a growing body of research on the relationship between climate change and peace and security. Research shows that the effects of climate change can exacerbate existing vulnerabilities, such as food and water security, and in combination with other factors can also increase the risk of violent conflict. It is increasingly recognized that actions taken to prevent and manage conflict can be coordinated and integrated with actions to mitigate and adapt to climate change. Such cross-disciplinary cooperation can generate outcomes that are beneficial for both a sustainable peace and environment. The COP27 Presidency initiative titled “Climate Responses for Sustaining Peace” (CRSP), has taken a leading role in this movement by spearheading a discursive pivot from a climate security nexus towards a climate and peacebuilding nexus, with multifaceted and holistic approaches. The literature on how to integrate climate adaption and mitigation actions in efforts to build sustainable peace is still underdeveloped. However, there are related fields, such as the relationship between peace, conflict and natural resource management that may offer comparable lessons. This policy paper takes stock of the existing knowledge and identifies knowledge gaps for policy practice in the crucial, complex and emergent field of climate, peace and security. It classifies significant gaps in our actionable knowledge by sorting them into operational knowledge gaps, climate finance knowledge gaps, and gaps in the knowledge infrastructure.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Konflikt
 • Klima
7a875199b613-Screenshot-2023-12-06-at-14.45.55.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Konflikt
 • Klima
41 - 50 av 1622 oppføringer