Hopp til innhold
NUPI skole

Forsvar og sikkerhet

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til forsvar og sikkerhet?
NUPIpodden #10: Hva skjer med EUs forsvar?
Podkast

NUPIpodden #10: Hva skjer med EUs forsvar?

Vi ser nærmere på det europeiske forsvarssamarbeidet – og hva Brexit kan ha å si for forsvar og sikkerhet i Europa. NUPI-forsker Øyvind Svendsen s...

 • Security policy
 • Foreign policy
 • Fragile states
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Fragile states
NUPIpodden #12: Kan du forvente hjelp fra Norge hvis du kommer i trøbbel i utlandet?
Podkast

NUPIpodden #12: Kan du forvente hjelp fra Norge hvis du kommer i trøbbel i utlandet?

Skal vi hente hjem fremmedkrigere som har reist til Syria for å slutte seg til IS? Brukte norske myndigheter for mye penger på å få hjem to drapsd...

 • Security policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • Humanitarian issues
 • Governance
 • Security policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • Humanitarian issues
 • Governance
NUPIpodden #13: Trusselen fra teknologien – slik kan demokratiet hackes
Podkast

NUPIpodden #13: Trusselen fra teknologien – slik kan demokratiet hackes

Hvor lett er det egentlig å hacke demokratier? Hva kan hackerne faktisk gjøre? Og hvor sannsynlig er det at noen prøver å hacke norske valg? I epi...

 • Security policy
 • Cyber
 • Humanitarian issues
 • Security policy
 • Cyber
 • Humanitarian issues
NUPIpodden #14: Den usynlige opprustningen i Sør-Korea
Podkast

NUPIpodden #14: Den usynlige opprustningen i Sør-Korea

Det er i ferd med å skje noe i nabolandet til et av verdens mest kjente diktaturer. Mens Kim Jong-un og Nord-Korea ofte tar oppmerksomheten med te...

 • Defence
 • Security policy
 • Asia
 • Nation-building
 • Defence
 • Security policy
 • Asia
 • Nation-building
NUPIpoddden #15: Hvilken liberal orden?
Podkast

NUPIpoddden #15: Hvilken liberal orden?

Vi hører stadig at den internasjonale liberale orden er i krise. På den ene siden er den utsatt for press utenfra, fra stater som Russland og Kina...

 • Security policy
 • Foreign policy
 • Nationalism
 • Insurgencies
 • Governance
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Nationalism
 • Insurgencies
 • Governance
NUPIpodden #16: Utenrikspolitikken som forsvant i isen
Podkast

NUPIpodden #16: Utenrikspolitikken som forsvant i isen

Russland, USA og Kina vender blikket nordover. Men nordområdepolitikk ender ofte som lokaldebatt. Hvor er utenrikspolitikken i nord? NUPIs Åsmund...

 • Defence
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • Defence
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
Publikasjoner
Publikasjoner

Militarisering av det ytre rom: Karakter og bakgrunn - virkninger og begrensninger?

Gjennom flere tiår nå er militarisering av det ytre rom fra tid til annen blitt presentert og omtalt som et nytt, og stadig viktigere trekk ved den militære utvikling. Noen ganger er det blitt gjenstand for mer granskende oppmerksomhet, og da ikke sjelden også blitt advart mot. Oppmerksomheten, og særlig advarslene, tiltok blant annet i kjølvannet av president Ronald Reagans utspill i 1983 om antirakettforsvarsopplegget Strategic Defense Initiative (SDI), i nyhetsmedienes omtale ofte kalt “Star Wars”. Særlig i etterkant av tusenårsskiftet er militarisering av det ytre rom – verdensrommet – igjen blitt trukket frem som et utviklingstrekk som kan komme til å prege det fremtidige militære bilde sterkere enn før, særlig på stormaktsnivå. Og på nytt er det ofte blitt advart mot dette. Men selv om det både i omtale av og advarsler mot militarisering av det ytre rom mange ganger nevnes eksempler på slik militarisering, forblir selve begrepet fortsatt noe uklart: Hva omfatter militarisering her, og hva faller utenfor? Uklarheten har mindre med det ytre rom å gjøre, men ligger snarere i bruken av selve ordet militarisering. Også brukt på andre områder er dette et ord som lett kan bidra til uklarhet. Det brukes vanligvis for å angi at noe blir gjenstand for militær anvendelse eller innblanding og derigjennom utnyttet for militære formål. Men det er ikke alltid lett å se klare grenser for hva som i så måte med rimelighet kan kalles militarisering. Er for eksempel en sivil flyplass med militær tilstedeværelse og virksomhet der, å regne som militarisert? Eller for å sette spørsmålet om rimelighet i så måte enda mer på spissen: kan militær bruk, periodevis eventuelt omfattende militær bruk, for militære formål av et veinett for sivil ferdsel hevdes å innebære en militarisering av dette?

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
Screenshot 2024-02-15 at 13.24.28.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Gir inntrykk av «business as usual» i Arktis

Russlands Ukraina-invasjon førte til frys i samarbeidet i Arktisk råd. NUPI-forskere har sett nærmere på hvordan russiske medier og analytikere presenterer situasjonen for hjemmepublikumet sitt.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Klima
Hvor hender det?
Norge er veldig opptatt av å jobbe for fred og sikkerhet i Afrika. Men hvorfor?
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • The Nordic countries
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Migration
 • Climate
 • Human rights
 • International organizations
 • The EU
 • AU
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

Is liberal internationalism worth saving? Ad hoc coalitions and their consequences for international security

Slow responses and blocked decision-making of international organizations provide opportunities for ad hoc coalitions to fill functional and political gaps. Compared to UN peace operations, ad hoc coalitions avoid gridlock and high transaction costs, they are fast to set up, can be task and time specific, flexible and easily dissolved. However, they also have much lighter human rights and financial accountability frameworks, a patchy record of longer-term impact and can contribute to a more fragmented response to armed conflicts and threats to international peace and security.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
Screenshot 2024-02-12 at 09.48.42.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
11 - 20 av 1623 oppføringer