Hopp til innhold
NUPI skole

Global styring

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til global styring?
NUPIpodden #20: Folkeavstemning om Putins fremtid
Podkast

NUPIpodden #20: Folkeavstemning om Putins fremtid

Russiske myndigheter gjennomfører en folkeavstemning om en lang rekke grunnlovsendringer, som kan åpne for at Vladimir Putin kan sitte som preside...

 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Nation-building
 • Governance
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Nation-building
 • Governance
NUPI-podden #23: Hva mener norske velgere om utenrikspolitikk?
Podkast

NUPI-podden #23: Hva mener norske velgere om utenrikspolitikk?

13. september skal befolkningen velge hvem som skal styre landet de neste fire åra. Men hva slags tillit har velgerne egentlig til de ulike partie...

 • Development policy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • Governance
 • Development policy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • Governance
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Revisiting the Case of Ethnography and International Relations

Denne artikkelen går tilbake til debatten om rollen til etnografi innen International Relations. Den gjør dette primært ved å belyse tre spenningspunkter i litteraturen om etnografi innen internasjonale relasjoner. For det første tar den opp utfordringene knyttet til å implementere etnografi etter de refleksive metodologiske utviklingene som har funnet sted innen sosialantropologi siden 1980-tallet. For det andre undersøker den hvordan man kan overvinne visse skala-relaterte spørsmål og hvordan man metodologisk kan konseptualisere det 'internasjonale'. Når man ser på problemstillinger som på en eller annen måte eksisterer og opererer på internasjonal skala, kan den etnografiske oppgaven med fordypning i lokale scener noen ganger virke som en uegnet tilnærming. Imidlertid hevder jeg at denne problematiseringen avhenger av en bestemt metodologisk forståelse av hva det internasjonale er. Jeg forsøker å formulere en alternativ metodologisk tilnærming som tar på alvor ideen om at internasjonale relasjoner alltid kan nås lokalt. Denne artikkelen antyder at en av hovedløsningene på skala-utfordringen er å metodologisk forlate forestillingen om totaliteter som et høyere nivå. På denne måten kan etnografi muliggjøre viktige forståelser av sosiale relasjoner som eksisterer på tvers av lokale og globale skalaer.

 • Globalisering
 • Internasjonale organisasjoner
 • Globalisering
 • Internasjonale organisasjoner
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

The EU’s international cyber and digital engagements

Digital omstilling blir en stadig viktigere prioritering for EU. Digital omstilling driver økonomisk vekst og muliggjør samfunnsutvikling. Likevel er ikke EUs digitale lederskap universelt anerkjent, ikke heller anerkjennes EUs evne til å levere på feltet. Enkelte stiller spørsmål ved EUs lederskap og visjon om en digital fremtid med mennesket i fokus og rettsstatsprinsipper i bunn. Samtidig begrenses EUs globale innflytelse av manglende evne til å levere på visse kritiske kapabiliteter innen digital- og cyberdomenet. Mens forventningene til EUs rolle har vokst, styres cyber- og digitalpolitikken fremdeles primært mellomstatlig. Denne policy briefen ser på EUs rammer for og implementering av sitt internasjonale cyber- og digitale engasjement ovenfor tredjeland. Hva driver samarbeidet og hva er de spesifikke verktøyene og mekanismene EU iverksetter? Policy briefen vurderer også implikasjoner for Norge.

 • Cyber
 • EU
Screenshot 2024-02-05 at 12.55.png
 • Cyber
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Det å stå utenfor EU gjør ikke Norges klimapolitikk mer ambisiøs

Artikkelen diskuterer Norges klimapolitikk i lys av landets utenforskap. Til tross for påstander om at Norge, utenfor EU, kan ha større autonomi i utformingen av klimapolitikken, viser studien at dette ikke nødvendigvis fører til mer ambisiøse klimamål. Siden 2009 har Norge valgt å innordne seg etter EU, samarbeide på klimaområdet og oppdatere sine mål i tråd med de europeiske. Gjennom en sammenligning med Sverige, kommer artikkelen frem til at EU-medlemskapet ikke har begrenset Sveriges evne til å forfølge en ambisiøs klimapolitikk nasjonalt og internasjonalt. Artikkelen avdekker også utfordringene Norge står overfor som følge av sitt utenforskap, spesielt innenfor energisektoren, hvor avhengigheten av vannkraft og olje- og gassindustrien vanskeliggjør klimapolitiske tiltak. På tross av Norges internasjonale initiativer innen klimafinansiering og skogbevaring, argumenterer artikkelen for at EU-medlemskap ikke nødvendigvis ville begrense Norges ambisjoner som global klimaleder. Til slutt peker studien på utfordringene ved å stå utenfor EU og understreker behovet for en grundig vurdering av de potensielle fordelene og begrensningene ved utenforskapet.

 • Utenrikspolitikk
 • Klima
 • EU
Screenshot 2024-01-30 at 10.09.07.png
 • Utenrikspolitikk
 • Klima
 • EU
Krig i Europa – Hva skjer med Nordens forsvars- og sikkerhetspolitikk?
Podkast

Krig i Europa – Hva skjer med Nordens forsvars- og sikkerhetspolitikk?

Hvilken diagnose kan vi sette på Norden? Og hvordan ser bildet ut nå som Russland har invadert Ukraina? Norge, Danmark og Island har NATO i ryggen...

 • Russia and Eurasia
 • The Nordic countries
 • Governance
 • International organizations
 • Russia and Eurasia
 • The Nordic countries
 • Governance
 • International organizations
Har Putin satt Sikkerhetsrådet sjakkmatt?
Podkast

Har Putin satt Sikkerhetsrådet sjakkmatt?

Har krigen i Ukraina dyttet sikkerhetsrådet ut i en eksistensiell krise? Spørsmålet har kommet til uttrykk i flere debatter, både i Norge og inter...

 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
Kan EU takle en ny flyktningkrise?
Podkast

Kan EU takle en ny flyktningkrise?

Flyktningkrisen i 2015 var et sjokk for de europeiske landene, og EU har fått kritikk for hvordan de håndterte den på. Nå er det flere ting som ty...

 • Human rights
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Human rights
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
Libanon på kanten av stupet
Podkast

Libanon på kanten av stupet

Hva er det med Libanon som gjør at landet står på kanten av stupet? Det er ikke en ettpartistat, de har mer ytringsfrihet her enn i andre land i r...

 • Development policy
 • Foreign policy
 • Governance
 • Fragile states
 • Development policy
 • Foreign policy
 • Governance
 • Fragile states
UN peace operations and the political economy of civil war
Podkast

UN peace operations and the political economy of civil war

FNs fredsoperasjoner er overveldende brukt i samfunn delt av borgerkrig. For å forstå hvorfor Fn har møtt på vanskeligheter, både politiske og ope...

 • United Nations
 • United Nations
51 - 60 av 1978 oppføringer