Hopp til innhold
NUPI skole

Global styring

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til global styring?
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
John Karlsrud, Malte Brosig

How Ad Hoc Coalitions Deinstitutionalize International Institutions

Etter hvert som ad hoc-koalisjoner (AHC-er) sprer seg, spesielt på det afrikanske kontinentet, utkrystalliserer to spørsmål seg. Hvilke konsekvenser får de for det eksisterende institusjonelle sikkerhetslandskapet? Og hvordan kan trenden med AHC-er som opererer ved siden av, i stedet for inne i, regionale organisasjoner fanges opp og utforskes konseptuelt? For å svare på disse spørsmålene undersøker denne artikkelen innsatsgruppen "Multinational Joint Task Force" (MNJTF) som kjemper mot Boko Haram og dens skiftende forhold til Den afrikanske union (AU). Gjennom en casestudie, og en gjennomgang av politikk og akademisk litteratur, lanserer artikkelen begrepet deinstitusjonalisering og hvordan dette kan karakteriseres. Forfatterne identifiserer tre trekk ved deinstitusjonalisering: AHC-er kan omgå standardprosedyrer for beslutningsprosesser, de kan redusere etablerte institusjonelle normer, og de kan flytte ressurser til andre områder. Artikkelen tar også for seg hvordan AHC-ene bidrar til å endre praksis for finansiering av internasjonale freds- og sikkerhetsoperasjoner, med en undersøkelse av EU og FNs retningslinjer og praksis. Oppsummert peker artikkelen på prosessene med avinstitusjonalisering, og den identifiserer tre former for begrunnelser for denne prosessen: mangel på problemløsningskapasitet, begrenset tilpasningsevne og gjensindig avhengighet.

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Nasjonsbygging
 • Opprørsgrupper
 • FN
 • AU
International_Affairs_87(5).jpg
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Nasjonsbygging
 • Opprørsgrupper
 • FN
 • AU
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Hvordan styre Arktis i hardt vær?

PODKAST: Hvilke muligheter har vi til å flytte styringen av Arktis i riktig retning?
 • Arktis
 • Styring
Arctic_pod_mlogo.png
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

The Political Economy of Global Climate Action: Where Does the West Go Next After COP28?

Denne rapporten gir en kritisk og ærlig undersøkelse av landskapet for global klimainnsats. Gjeldende tiltak er utilstrekkelige, selv midt i påfølgende FN-klimakonferanser som bygger på suksessene fra Parisavtalen i 2015. Den argumenterer for at den gradvise fremgangen som så langt er oppnådd, er utilstrekkelig for å adressere den eskalerende klimakrisen. Utfordringer med innenrikspolitisk økonomi og mangel på global styring er i stor grad å klandre. Vi identifiserer flere relaterte barrierer for effektiv klimainnsats, inkludert mismatchede tidsrammer, delt offentlig og privat ansvar, kompleksiteten av globale utfordringer, og problemer med global kollektiv handling og fordeling av byrder. Rapporten utforsker de distribusjonelle kostnadene ved klimapolitikk, og legger vekt på effektene av populisme på klimainnsats (og omvendt), samt behovet for en rettferdig overgang. Utfordringer med global styring kan tilskrives grensene for eksisterende multilaterale institusjoner og det vedvarende vanskelige geopolitiske og makroøkonomiske utsikter. Vi avslutter med å tilby et sett av spesifikke politikkanbefalinger, som spenner over bedriftsskattlegging, offentlig investering, mekanismer for langsiktig forpliktelse, grensesnittet mellom klimainnsats og energisikkerhet, bedriftsansvar, og imperativet for en rettferdig, likeverdig og deltakende overgang. De foreslåtte strategiene kan bidra til å oppnå tidskonsistent, avgjørende og systemisk handling som takler den presserende klimakrisen, bygget på politiske insentiver og disincentiver. Dette systematiske perspektivet – fokusert på politisk økonomi og begrensninger i global styring – må anvendes på alle klimainnsatspolitikker for å ligge foran kurven i det globale og innenrikspolitiske miljøet vi befinner oss i.

 • Utenrikspolitikk
 • Klima
 • Energi
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Screenshot 2024-02-20 at 11.41.12.png
 • Utenrikspolitikk
 • Klima
 • Energi
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Arrangement
09:30 - 10:30
NUPI
Norsk
010324_Frokostmøte_Eide.png
Arrangement
09:30 - 10:30
NUPI
Norsk
1. mar. 2024
Arrangement
09:30 - 10:30
NUPI
Norsk

Frokostmøte: Hvordan påvirkes Norge av stormaktspolitikken?

Hva er G20s rolle i en tid med geopolitiske spenninger? Og hva betyr det for Norge?

NUPIpodden #1 - Det franske presidentvalget
Podkast

NUPIpodden #1 - Det franske presidentvalget

I aller første episode av NUPIpodden forklarer seniorforsker på NUPI, Pernille Rieker om de to kandidantene som kjemper om å bli Frankrikes neste...

 • Diplomacy
 • Governance
 • Diplomacy
 • Governance
NUPIpodden #2: Valg i Storbritannia - går May på en valgsmell?
Podkast

NUPIpodden #2: Valg i Storbritannia - går May på en valgsmell?

I morgen går britene til valgurnene for å avgjøre hvem som skal lede Storbritannia gjennom Brexit. NUPI-forsker Kristin Haugevik gir deg det du tr...

 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
NUPIpodden#5: Putin for alltid?
Podkast

NUPIpodden#5: Putin for alltid?

18. mars går russerne til valglokalene for å stemme i det som kan omtales som et svært lite spennende valg om ny president. Vladimir Putin er alle...

 • Russia and Eurasia
 • Governance
 • Russia and Eurasia
 • Governance
NUPIpodden #7: Vennskapene som beveger verden
Podkast

NUPIpodden #7: Vennskapene som beveger verden

Gomlende på hver sin pølse i brød så de ut som to bestevenner på basketkamp, USAs daværende president Barack Obama og Storbritannias daværende sta...

 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Nation-building
 • Governance
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Nation-building
 • Governance
NUPIpodden #8: FN – Bare store ord, eller verdens viktigste fredsskaper?
Podkast

NUPIpodden #8: FN – Bare store ord, eller verdens viktigste fredsskaper?

«En diplomatenes lekegrind». «Et byråkratisk mareritt». FN får med jevne mellomrom kritikk for å være handlingslammet. Men ifølge NUPI-forsker Kar...

 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
NUPIpodden #11: Hva er greia med internasjonale organisasjoner?
Podkast

NUPIpodden #11: Hva er greia med internasjonale organisasjoner?

Hvorfor blir internasjonale organisasjoner mindre viktige – og har det noe å si? Hvem er det egentlig som bestemmer hva organisasjonene skal bruke...

 • Governance
 • International organizations
 • Governance
 • International organizations
61 - 70 av 2017 oppføringer