Hopp til innhold
NUPI skole

Diplomati og utenrikspolitikk

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til diplomati og utenrikspolitikk?
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Folket og freden: Utviklingstrekk i norsk fredsdiskurs 1890–2005

 • Utenrikspolitikk
 • Utenrikspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

French foreign policy and the limits of Europeanisation : The changing French position on EU enlargement

This article focuses on the changing French position on EU enlargement. The aim of the analysis is to study the interplay between the foreign policy of the EU and the foreign policy of France, but also between the official French foreign policy and the French public opinion. Most of the literature on EU enlargement underestimates the importance of public opinion. This article is therefore an attempt to present a more comprehensive understanding of the changing French position on enlargement by combining a top down with a bottom up approach. By doing this the analysis do not consider whether enlargement is good or bad, but rather how a member state’s position on this issue may change both through a process of Europeanisation and as a result of changes in domestic public opinion.

 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Norway's trade with developing countries

This paper presents some characteristics of Norway’s trade with developing countries. Norwegian trade with low and low middle-income countries has increased in recent years. Imports have increased more than exports. This is partly because a large part of Norwegian exports is petroleum sold to other OECD countries. Norwegian trade with the least developed countries, on the other hand, is stagnant and constitutes only a minor share of Norwegian foreign trade. This pattern is similar to other OECD countries: Developing countries increase their share in world trade while least developed countries are marginalized. By adjusting for size and geographical position of Norwegian trade partners it is found that Norwegian trade with developing countries is as expected as compared to other OECD countries.

 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

The Congo war and the prospects of state formation : Rwanda and Uganda compared

This paper analyses the effect of the Congo war on state power in Rwanda and Uganda. Drawing on theories of European state formation, it asks whether the Congo war has led to a strengthening of the state in the two countries. It is argued that this has not been the case. Neither the Rwandan nor the Ugandan state has been strengthened as a result of the war. I argue that this must be explained by changes in the state system, which have altered the links between war and state formation. The «war makes states» connection presupposes a positive relationship between regime maintenance and state formation. In contemporary Africa, there is no link. On the one hand, state survival is guaranteed anyway, no matter how weak the state is. On the other hand, regime survival does not depend on mobilisation of resources through taxation, since resources are available from elsewhere (aid, crime, plunder, globalisation, warlord politics).

 • Utviklingspolitikk
 • Styring
 • Utviklingspolitikk
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Stalin i postsovjetisk nasjonalbolsjevisme

Ikke bare ortodokse marxist-leninister så med sorg på Sovjetunionens oppløsning. I hele sovjetperioden fantes det også patrioter og nasjonalister som støttet aktiv opp om det kommunistiske regimet. Denne uensartede gruppen av «medløpere» kalles gjerne for nasjonalbolsjeviker. De betraktet Sovjetunionen som en fortsettelse av det russiske imperiet og Stalin som en arvtaker etter de største tsarene. Det paradoksale er at det i dag, mer enn et tiår etter Sovjetunionens oppløsning, fortsatt finnes representanter for denne tradisjonen. Etter at kommunismens maktmonopol ble brutt, står de nå fritt til å uttrykke sine tanker og søke inspirasjon hvor de måtte finne den. Aleksandr Dugin, Gennadij Zjuganov og Aleksandr Prochanov er alle aktive publisister og fremtredende representanter for postsovjetisk nasjonalbolsjevisme. I dette notatet brukes en idéhistorisk undersøkelse av deres syn på Stalin som verktøy til å finne ut hvordan nasjonalbolsjevismen har utviklet seg etter kommunismens fall. Studien viser at nasjonalbolsjevismen ideologisk sett har opplevd en blomstring i tiden etter Sovjetunionens sammenbrudd. Den har utviklet seg i flere retninger, men et hovedtrekk er at retorikken er blitt mer intolerant og hatefull. «Medløperideologien» er nå blitt revisjonistisk. Sovjetperiodens nasjonalbolsjeviker ønsket å bevare staten og systemet. Dugin, Zjuganov og Prochanov går inn for å gjenopprette Sovjetunionen, gjerne i form av et enda større eurasiatisk imperium med en ny Stalin på tronen. Dessuten rettferdiggjør de Stalins utrenskninger i større grad enn sine åndsbrødre fra sovjettiden. I tråd med sin bipolære verdensanskuelse deler Dugin, Zjuganov og Prochanov mennesker inn i venner og fiender av den russiske nasjon. De mener Stalins utrenskninger kun var rettet mot dem som ville Russland vondt og ønsker seg et nytt, brutalt oppgjør med dagens fiender.

 • Utviklingspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Utviklingspolitikk
 • Russland og Eurasia
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Definitions of strategic political communication

Political communication comes in various forms. The first part of this paper presents some variants of political communication, and provides a set of definitions of such communication. A centre of gravity is along the borderline and overlap between rhetoric and propaganda. It is argued here that rhetoric unlike propaganda has a potential for deliberation. Propaganda is inherently hostile towards debate and discussion. This reluctance towards debate and discussion has at times been evident as regards the Bush administration’s war on terrorism. The second part of the article deals with propaganda from the Bush administration aimed at quelling debate. All the principals from the first George W. Bush administration (2001-2005) took part in this strategy. Most of the material presented here is explained in more detail in Anders G. Romarheim (2005). “Crossfire of Fear: Propaganda in the US War on Terrorism” Hovedoppgave i Statsvitenskap, ISV, UIO.

 • Diplomati
 • Diplomati
Hvor hender det?
Norge forvalter store naturessurser i nord. Nordområdepolitikken må ta hensyn til bærekraftig utvikling, klimaendringer og konkurrerende lands interesser.
 • Defence
 • Foreign policy
 • The Arctic
Hvor hender det?
Norge forvalter store naturessurser i nord. Nordområdepolitikken må ta hensyn til bærekraftig utvikling, klimaendringer og konkurrerende lands interesser.
 • Defence
 • Foreign policy
 • The Arctic
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

UN Reform and Collective Security : An Overview of Post-Cold War Initiatives and Proposals

«Challenges to Collective Security» Working Papers from NUPI’s UN Programme

 • Diplomati
 • FN
 • Diplomati
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Transition Management

«Challenges to Collective Security» Working Papers from NUPI’s UN Programme: The emerging consensus on the need to establish more effective United Nations mechanisms for managing the transition from conflict to peace, and on the importance of addressing the nexus between development and security, is not sufficiently reflected in the organisational structure or logic of UN operations. This report argues that tailored policy responses should be introduced or strengthened at the institutional, intergovernmental and regional levels, to deal effectively with the challenges of peacekeeping, peace-building and transition management. The debate about the need for more improved transition management and better coordination mirrors the larger debate about the role of the organisation and UN system integration.

 • Utviklingspolitikk
 • FN
 • Utviklingspolitikk
 • FN
1541 - 1550 av 1561 oppføringer