Hopp til innhold
NUPI skole

Den forstemmende enigheten

Det er for lettvint å skylde på etterpåklokskap når det gjelder norsk deltakelse i Libya, skriver Minda Holm.
Bildet viser byen Sirte i Libya, som ble fullstendig ødelagt av kamper i 2011.

KAOS: Libya-eksperter mente det var sannsynlig at staten ville falle sammen dersom Muammar Gaddafi ble fjernet fra makten, skriver NUPI-forsker Minda Holm. Landet har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Gaddafis regime. Byen Sirte ble fullstendig ødelagt av kamper i 2011.

Foto: NTB Scanpix

KAOS: Libya-eksperter mente det var sannsynlig at staten ville falle sammen dersom Muammar Gaddafi ble fjernet fra makten, skriver NUPI-forsker Minda Holm. Landet har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Gaddafis regime. Byen Sirte ble fullstendig ødelagt av kamper i 2011.

Foto: NTB Scanpix

(Dagsavisen): Utenriksministeren og forsvarsministeren redegjør 8. januar for Stortinget om Libya-evalueringen. Konsekvensene av intervensjonen har vært dramatiske, landet er i en humanitær krise og den libyske staten har kollapset. Likevel tok det seks år før Stortinget anmodet regjeringen om å evaluere oppdraget.

Rapporten fra Jan Petersenutvalget er ikke ukritisk. Men konklusjonene er forsiktige, og vesentlige faktorer - som situasjonen i landet etter konflikten - faller utenfor utvalgets vurderinger.

Rapporten mener både grunnleggende konstitusjonelle regler og folkeretten ble overholdt. Flere jurister er uenige. I en militær aksjon som var preget av forstemmende enighet blant både norske politikere og journalister, ville norsk offentlighet vært tjent med at den faglige dissensen ble løftet fram, ikke dysset ned. Godal-utvalget om Afghanistan inkluderte på sin side fremtredende kritiske røster.

Flere har i høstens debatt påpekt at man gjorde så godt man kunne, og at etterpåklokskap er for enkelt. Men det er jo ikke slik at kunnskap om Libya ikke eksisterte i 2011. Libyaeksperter mente det var sannsynlig at staten ville falle sammen dersom Gaddafi ble fjernet fra makten. Det var åpenbart at både Norge og våre allierte hadde begrenset informasjon om hva som faktisk foregikk på bakken. Som rapporten påpeker, var man blant annet helt avhengig av ensidig medierapportering. For Norges del visste vi også at sentrale alliansepartnere hadde andre intensjoner enn våre egne.

Dette er første del av en kronikk skrevet for Dagsavisens Internasjonalen-spalte. Les den gratis i sin helhet her.

Minda Holm jobber for tiden med prosjektet World of the Right: Alternative visions of global order (WoR) som ser nærmere på det "nye høyre" i land som Russland, USA og Polen, og studerer hva slags alternative tanker og visjoner disse bevegelsene har for internasjonal politikk.

Flere kronikker av Minda Holm:

Temaer

  • NATO
  • Utenrikspolitikk
  • Midtøsten og Nord-Afrika
  • Internasjonale organisasjoner
  • FN