Hopp til innhold
NUPI skole

Klima, fred og sikkerhet i Somalia

I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risks (CPSR) prosjekt på sammenhengen mellom klimaendringer, fred og sikkerhet i Somalia.
52054450958_61a0692eff_o2.jpg
Foto: UNDP Somalia

Somalia opplevde sin verste registrerte tørke fra 2021-2023, med fem påfølgende mislykkede regnperioder som fordrev hundretusener, undergravde levebrød og økte hungersnød i enkelte områder. Fra august 2022 startet klanmilitser og det somaliske forsvaret operasjoner mot Al Shabab i noen av Somalias mest tørkerammede regioner. Mens klimaendringer og konflikter fortsetter raskt i takt i Somalia, har behovet for robuste analyser og svar på klimarelaterte sikkerhetsrisikoer aldri vært større.

  •  Klimaendringer og voldelig konflikt undergraver levebrødet i Somalia, med konsekvenser for sikkerheten til lokale økonomier, husholdninger og enkeltpersoner.
  • Mer enn en million somaliere ble fordrevet på som følge av klimaendringer det siste året. Mange sårbare mennesker lever i langvarig fordrivelse, i landlige og vanskelig tilgjengelige områder.
  • En eskalering av konfliktoperasjoner mot Al Shabab i det sentrale Somalia faller sammen med virkningene av den flerårige tørken, og kompliserer en prekær humanitær situasjon.
  • Klimarelaterte katastrofer har en uforholdsmessig stor effekt på minoritetsgrupper i Somalia, mens «rent-seeking behaviour» fortsetter å være en risiko for lokal motstandskraft.

FNs sikkerhetsråd har understreket behovet for strategier for å vurdere og håndtere risikoen for klimaendringer, økologiske endringer og naturkatastrofer i Somalia, inkludert i programmering av FNs bistandsmisjon i Somalia (UNSOM), den føderale regjeringen i Somalia og føderale medlemsstater. De kombinerte virkningene av klimaendringer og konflikt i somaliske samfunn, spesielt tørken og pågående militære operasjoner i sentrale Somalia, krever tverrsektorielt samarbeid for å analysere og svare på klimarelaterte sikkerhetsrisikoer.

Du kan lese faktaarket og dets anbefalinger her. EN PDF-versjon av faktaarket kan lastes ned her.

 

Videre lesning:

Addressing climate change and security in the Security Council

Climate change and risk

Climate-related Peace and Security Risks (CPSR)

 

Flere faktaark fra CRSP-prosjektet:

Relevant innhold
Forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt
Climate-related Peace and Security Risks